Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών

Τομέας: Βιομηχανικής Διοίκησης

Διευθυντής: Γεώργιος Ταγαράς

ΦΕΚ Ίδρυσης: 336/31-12-2002/τ.Α

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-996017 - Email: tagaras@auth.gr

  • Οργάνωση, Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής
  • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας
  • Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Διαχείριση Αποθεμάτων
  • Αξιοπιστία Προϊόντων – Συντήρηση Τεχνολογικού Εξοπλισμού
  • Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων
  • Προσομοίωση – Δυναμική Συστημάτων
  • Στατιστική και Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα
  1. Ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας
  2. Οργάνωση παραγωγής
  3. Στρατηγικός σχεδιασμός

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Πάτροκλος Γεωργιάδης

ΔΕΠ

Γεώργιος Ταγαράς

ΔΕΠ