Εργαστήριο Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών

Εργαστήριο Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διευθυντής: Ε. Κατσανίδης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1000/11-4-2016 τ.Β.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310991640 - Email: ekatsani@agro.auth.gr

 • Το Εργαστήριο Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

  • τεχνολογία ζυμώσεων με έμφαση στην παραγωγή οίνου, ζύθου και άλλων οινοπνευματωδών ποτών
  • μελέτη και ανάδειξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών Ελληνικών οίνων, ζύθων και γενικά οινοπνευματωδών ποτών
  • σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων (π.χ. χαμηλής περιεκτικότητας σε αιθανόλη, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, με ιδιαίτερες πρώτες ύλες κ.ά.)
  • απομόνωση και αξιολόγηση στελεχών για παραγωγή προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
  • αξιοποίηση υποπροϊόντων και αποβλήτων οινοποιείων/ζυθοποιείων και γενικά βιομηχανιών και διεργασιών ζυμώσεων
  • εξοπλισμός για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις
  • πιλοτική μονάδα οινοποίησης με κατάληλο χώρο αποθήκευσης οίνων (κάβα)
  • συσκευή υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC)
  • συστοιχία απόσταξης για αναλυτικούς σκοπούς και συσκευή απόσταξης μεθ’ υδρατμών
 • Σχετικά με γλεύκος, οίνο, ζύθο, αποστάγματα και γενικά οινοπνευματώδη ποτά:

  • Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις
  • Απομόνωση και αξιολόγηση στελεχών
  • Μελέτη ζυμώσεων, παρασκευής αποσταγμάτων
  • Επιστημονικές συμβουλές, ανάληψη μελετών
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Ευάγγελος Σουφλερός

ΔΕΠ

Παναγιώτης Κανδύλης

ΔΕΠ

Ευγένιος Κατσανίδης

ΔΕΠ

Παύλος Αμπατζίδης

ΕΔΙΠ

Κωνσταντίνος Βαμβακάς

ΕΔΙΠ

Μαγδαληνή Χατζηκαμάρη

ΕΔΙΠ

Λέξεις-Κλειδιά: , , ,