Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας

Διευθυντής: Κυριακή Καλμπουρτζή

ΦΕΚ Ίδρυσης: 207/Α΄/13.9.1973 & 153/Α΄/21.11.1990

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310998824 - Email: atsampou@agro.auth.gr

 • Γνωστικό αντικείμενο,

  Θέματα Γενικής και Γεωργικής Οικολογίας, Ρύπανσης και Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Υγροτόπων και Αειφορικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.

   

  Ιστορικό

  Το 1973 ιδρύεται η Έδρα Οικολογίας (ΦΕΚ 207/Α’/13-09-1973), η οποία μετονομάσθηκε σε Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος το 1990 (ΦΕΚ 153/Α’/21-11-1990) με πρώτο Διευθυντή τον αείμνηστο Καθηγητή Πανταζή-Αλέξανδρο Γεράκη. Τα μέλη του Εργαστηρίου, πλην των υποχρεώσεων σε διοικητικό και ερευνητικό έργο και σε διδακτικό σε προπτυχιακό επίπεδο, συμμετείχαν στη Διατομεακή Ειδίκευση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Γεωπονίας, η οποία λειτούργησε το 1993 (ΦΕΚ 948/31-12-1993,τΒ) με την ονομασία Οικολογία & Διαχείριση Αγροοικοσυστημάτων και υποστηριζόταν από τους Τομείς Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας & Οικολογίας, Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας & Γεωργικής Μηχανικής και Φυτοπροστασίας. Το 2000 η Ειδίκευση της Οικολογίας & Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων μετονομάστηκε σε Ειδίκευση Οικολογίας & Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων (ΦΕΚ 1037/23-08-2000,τΒ). Σήμερα, τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν στο ΠΜΣ "Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή", το οποίο ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ τ.Β’ 3834/06-09-2018). Επίσης, συμμετέχουν στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Τμήματα Γεωπονίας και Αρχιτεκτονικής), που άρχισε να λειτουργεί από το 2003 (ΦΕΚ 619/Β’/20-5-03). Ο αείμνηστος Καθηγητής Πανταζής-Αλέξανδρος Γεράκης πρωτοστάτησε σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων/Υγροτόπων (ΕΚΒΥ- Έτος ίδρυσης 1991) με έδρα τη Θέρμη, Θεσσαλονίκης. Ως εκ τούτου, το Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος είχε και έχει στενή συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/Υγροτόπων.

  Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορους Φορείς τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού χώρου και συνεργάζονται με άλλα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα.

  Εκπαιδευτικό έργο

  Τα μέλη του Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος είναι επιφορτισμένα με τη διδασκαλία πέντε (5) προπτυχιακών μαθημάτων (Οικολογία Ν014Υ, Προστασία Περιβάλλοντος Ν031Ε, Αειφορική Ανάπτυξη Γεωργικών Πόρων Ν509Ε, Γεωργική Οικολογία Ν524Ε, Υγρότοποι και Γεωργία Ν552Ε) του Τμήματος Γεωπονίας και τεσσάρων (4) μεταπτυχιακών στο ΠΜΣ "Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή" (Προχωρημένη Οικολογία ΑΚΑ804Ε, Αρχές Διαχείρισης και Εκπόνησης Διαχειριστικών Σχεδίων ΑΚΑ817Ε, Οργανική Γεωργία και Άλλες Μορφές Εναλλακτικής Γεωργίας ΑΚΑ819Ε και Οικοτοξικολογία ΑΚΑ824Ε) του Τμήματος Γεωπονίας. Επίσης, τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν σε τρία (3) μαθήματα (Οικολογικός Σχεδιασμός και Αειφορική Ανάπτυξη LD105, Οικολογία και Φυσικοί Πόροι LS202, Συντήρηση, Αποκατάσταση και Εξυγίανση του Τοπίου LD110) του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Τμήματα Γεωπονίας και Αρχιτεκτονικής). Στο εκπαιδευτικό έργο συμμετέχουν οι Ομότιμοι Καθηγητές Δ.Σ. Βερεσόγλου και Σ.Ε. Τσιούρης.

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  Είδος Εξοπλισμού
  Στοχεία κατασκευαστή
  ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ UV-VIS (MINI 1240)
  Shimadzu
  ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ pH (GLP 21)
  CRISON
  ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
  IKA-WERKE
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ (VORTEX)
  Technokartell
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ (ABJ max=83gr, min=1mg)
  KERN
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ (EW max=1500 gr, min=0,5gr)
  KERN
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
  Gerhardt
  ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
  KINEMATICA AG.
  ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (BLENDER)
  Torrington
  ΦΟΥΡΝΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ 2500C
  Kottermann
  ΠΥΡΙΑΤΗΡΙΟ (Program controller S27 max=11000C)
  Nabertherm
  ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Isopad)
  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΑΤΜΟΥ (PORTABLE STEAM AUTOCLAVE)
  ASCO
  ΠΛΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Sun plate)
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΝΕΡΟΥ (PURITE SELECT)
  ONDEO
  ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
  SIEMENS
  KAΤΑΨΥΚΤΗΣ
  ZANNUSSI
  ΨΥΓΕΙΟ
  KNEISSEL
  ΑΠΑΓΩΓΟΣ
  ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ (C 6000 global standards)
  ΙΚΑ
  ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ (Τ110 Χ)
  ELVEM
 • Η υποδομή του εργαστηρίου μπορεί να παρέχει υπηρεσίες:

  Α. Εκπαιδευτικού χαρακτήρα

  • Εκπαίδευση τόσο προπτυχιακών όσο και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας, καθώς και φοιτητών άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ..
  • Εκπαίδευση γεωπόνων και άλλων επαγγελματιών στον Τομέα της Αγροδιατροφής.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της Αγροτικής Παραγωγής.
  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού.
  • Εκπαίδευση μαθητών (δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου) και εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης των καλλιεργούμενων φυτών και προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, συμποσίων και συνεδρίων (οικολογικές εταιρείες κτλ.).

  Β. Ερευνητικού χαρακτήρα

  • Θερμιδομετρική ανάλυση προϊόντων και παρακολούθηση του ενεργειακού αποτυπώματος των καλλιεργειών.
  • Πιστοποίηση προϊόντων με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα.
  • Αναλύσεις Ν, Ρ και Κ σε φυτικούς ιστούς.
  • Προσδιορισμός παραμέτρων ποιότητας νερού.
  • Αξιολόγηση επικινδυνότητας παραμέτρων ποιότητας νερού.
  • Διαχείριση επικινδυνότητας για την προστασία των υδατικών πόρων.
  • Παροχή γνωμοδοτήσεων (σε δικαστήρια, φορείς, αρχές κ.λπ.) σχετικών με θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου.
  • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την έκδοση επιστημονικών και τεχνικών μελετών.
  • Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων.
  • Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης οικοσυστημάτων .

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Καλμπουρτζή Κυριακή

ΔΕΠ

Ανδρέας Μαμώλος

ΔΕΠ

Χρήστος Αναγνωστόπυλος

ΕΔΙΠ

Αγγελική Τσαμπούλα

ΕΔΙΠ