Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Τομέας: Παιδαγωγικής

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μπίκος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 43/4.3.1999 τ. Α΄

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 997302 - Email: ftoloudi@edlit.auth.gr

 • Εκπαιδευτικά Αντικείμενα

  1. Πρακτική Άσκηση των φοιτητών.
  2. Εκπαιδευτικές εφαρμογές στη διδασκαλία των μαθημάτων της Ιστορίας, της Νέας Ελληνικής και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  3. Εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.

  Ερευνητικά Αντικείμενα

  1. Διδακτική της Σχολικής και της Δημόσιας Ιστορίας σε συνεργασία με τα κρατικά πανεπιστήμια “St. Kliment Ohridski” της Σόφιας στη Βουλγαρία και “St. Neofit Rilski” του Μπλαγκόεβγραντ της Βουλγαρίας.
  i. 2017-2018: Διδακτική της Σχολικής Ιστορίας. Δύο ολοκληρωμένες έρευνες, των οποίων τα ευρήματα έχουν δημοσιευθεί.
  ii. 2017- έως σήμερα: Διδακτική της Δημόσιας Ιστορίας: Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

 • 1. Υπολογιστές.
  2. Εκτυπωτικό μηχάνημα.
  3. Φωτοτυπικό μηχάνημα.
  4. Προβολικό σύστημα.
  5. Ψηφιακή κάμερα.
  6. Διαδραστικός πίνακας.
  7. Τηλεόραση.

 • 1. Διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Χρήση του ψηφιακού και συμβατικού Αρχείου των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, που τηρείται στο Εργαστήριο, για τη διεξαγωγή ερευνών από φοιτητές και ερευνητές.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Κωνσταντίνος Μπίκος

ΔΕΠ

Φωτεινή Τολούδη

ΕΔΙΠ