Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής

Διευθυντής: Λεμονιά Σκούρα

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942