Εργαστήριο Μετάφρασης, Διερμηνείας & Επικοινωνίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τομέας: Μετάφρασης & Διαπολιτισμικών Σπουδών

Διευθυντής: Φωτεινή Αποστόλου

ΦΕΚ Ίδρυσης: Β΄ 689/28-02-18

 • 1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού και εξεταστικού υλικού και εργαλείων για τη διδασκαλία και αξιολόγηση της μετάφρασης, διερμηνείας και οπτικής επικοινωνίας στην αγγλική ή άλλη γλώσσα

  2. Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για κοινοτικούς διερμηνείς σε γλώσσες περιορισμένης διάδοσης,

  3. Ανάπτυξη σύντομων προγραμμάτων κατάρτισης για δημόσιους λειτουργούς, με σκοπό την αποδοτική συνεργασία με κοινοτικούς διερμηνείς σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες (νοσοκομεία, δικαστήρια, υπηρεσίες ασύλου, αστυνομικές αρχές κ.ά.)

  4. Χρήση νέων μεθόδων στην κοινοτική διερμηνεία (τηλεφωνική διερμηνεία, διερμηνεία μέσω τηλεδιάσκεψης) με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε περιπτώσεις γλωσσών με εξαιρετικά περιορισμένη διάδοση

  5. Δημιουργία βάσεων δεδομένων, όπως Σώματα Κειμένων Εκπαιδευομένων Μεταφραστών, αρχεία μεταφράσεων διαφορετικών περιόδων, σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, τα οποία θα προωθούν την έρευνα στη μετάφραση, διερμηνεία και οπτική επικοινωνία και τη βέλτιστη πράξη στους αντίστοιχους τομείς

  6. Ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων που διευκολύνουν την πρόσβαση στην (πολυμεσική) πληροφορία ατόμων με προβλήματα όρασης/ακοής/κίνησης και την επιτυχημένη χρήση αυτής και

  7. Ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων με στόχο τη στήριξη, προώθηση και αναβάθμιση της μετάφρασης, διερμηνείας και οπτικής επικοινωνίας και των σχετικών επαγγελμάτων στον ελληνικό χώρο.

 • Μετάφραση

  Διερμηνεία