Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας

Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Τομέας: Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

Διευθυντής: Καθηγητής Ηλίας Ν. Τζιαβός

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1178/25.04.2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310996125 - Email: tziavos@topo.auth.gr

 • Ερευνητικά Αντικείμενα

  • Φυσική Γεωδαισία και Γεωδυναμική
  • Προσδιορισμός τοπικών και περιφερειακών λύσεων για το γεωειδές
  • Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων
  • Μελέτη του συνδυασμού υψομέτρων του γεωειδούς
  • Συνδυασμός δεδομένων GPS, χωροστάθμησης και υψομέτρων γεωειδούς
  • Μελέτη του συνδυασμού δεδομένων των αποστολών

  Εκπαιδευτικά Αντικείμενα

  Υποστήριξη Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών μαθημάτων σε θέματα:

  • Εισαγωγή στο Πεδίο Βαρύτητας
  • Υδρογραφία και Θαλάσσια Γεωδαισία
  • Γεωπληροφορική, φασματικές μέθοδοι και σήματα
  • Θεωρία του Δυναμικού
  • Βαρυτημετρία
  • Φυσική Γεωδαισία
  • Δορυφορική Γεωδαισία
  • Εφαρμογές GPS
  • Γεωφυσικές Διασκοπήσεις
 • Το Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας (GravLab) διαθέτει πλούσια υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

  • Βαρυτήμετρο απόλυτης τιμής Α10
  • Βαρυτήμετρο σχετικής τιμής CG5
  • Βαρυτήμετρα σχετικής τιμής LaCoste & Romberg (3)
  • Πλωτήρας μέτρησης ύψους στάθμης θάλασσας (GNSS buoy)
  • Ηχοβολιστική συσκευή CeeStar
  • Δέκτες GPS διπλής συχνότητας (μοντέλο System520 της Leica-Geosystems)
  • Δέκτης GNSS διπλής συχνότητας (μοντέλο NETG3A της Topcon)
  • Κεραία Choke Ring (μοντέλο CR-G5 της Topcon)
  • Δέκτες GPS μονής συχνότητας (μοντέλο ProMark3 της Thales Navigation)
  • Ηχοβολιστική συσκευή CVS106 της εταιρείας Koden
  • Πολυαισθητήρας Horiba U-10
  • Ρευματογράφος Valeport-104
  • Εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας παρατηρήσεων GNSS (LGO, Magnet Office, Gamit)
  • Εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας παρατηρήσεων βαρύτητας
  • Εξειδικευμένα λογισμικά πρόγνωσης μοντέλων γεωειδούς, υπολογισμού τοπογραφικών διορθώσεων, κ.λπ.
  • Υποστηρικτικά περιφερειακά συστήματα για συμπληρωματικές εργασίες, σταθμούς εργασίας, NAS server, φορητούς δέκτες GNSS

   

  • Προσδιορισμός γεωειδούς, ανωμαλιών βαρύτητας και άλλων παραμέτρων του πεδίου βαρύτητας σε διάφορες κλίμακες με συνδυασμό επίγειων, από αέρα και δορυφορικών δεδομένων
  • Προσδιορισμός θαλάσσιου γεωειδούς, μέσης στάθμης της θάλασσας και βαθυμετρίας, μέσω δεδομένων δορυφορικής αλτιμετρίας και λύσεων συνδυασμού με επίγεια δεδομένα
  • Εφαρμογές του πεδίου βαρύτητας στη γεωδαισία, γεωφυσική και γεωδυναμική
  • Υδρογραφικές μελέτες και εφαρμογές
  • Εφαρμογές υψομετρίας με GPS
  • Εφαρμογές γεωδαισίας και γεωπληροφοριακών συστημάτων

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Ηλίας Τζιαβός

ΔΕΠ

Γεώργιος Βέργος

ΔΕΠ

Βασίλειος Γρηγοριάδης

ΔΕΠ

Δημήτριος Τσούλης

ΔΕΠ

Δημήτριος Νατσιόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης