Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής

Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Νομική - Τμήμα: Νομικής

Διευθυντής: Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου και Κοσμητόρισσα Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 5Β’/08.01.2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 996496, 6946890803 (Μαρία Μηλαπίδου) - Email: medlawlab.auth@gmail.com

 • Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
  Την κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο γνωστικό αντικείμενο του Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής και σε θέματα όπως:

  1. ιατρική ευθύνη,
   ιατρική δεοντολογία,
   αρχή της ανθρώπινης ζωής,
   έννοια του θανάτου,
   ευθανασία,
   διαθήκες ζωής
   υποβοηθούμενη αυτοκτονία,
   μεταμοσχεύσεις,
   αισθητικές επεμβάσεις,
   αλλαγή φύλου,
   εμπορία οργάνων του σώματος,
   ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή,
   γενετικές εξετάσεις
   γονιδιακή θεραπεία,
   κλωνοποίηση,
   τεχνητή διακοπή της κύησης,
   πειράματα στον άνθρωπο,
   αντιμετώπιση του πόνου των ασθενών,
   έρευνα στα βλαστοκύτταρα,
   επιλογή φύλου παιδιών,
   γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί,
   κλινικές μελέτες στον άνθρωπο,
   ανάλυση DNA κ.α.

  Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας.
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, θερινών μαθημάτων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
  Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκληση ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
  Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ώστε να συμβάλλει το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου στη μελέτη και υποβολή προτάσεων χάραξης πολιτικής και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζητημάτων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
  Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (τεύχος Α΄, αριθμ. 53).
  Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κλπ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων στο πεδίο του Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής.
  Την ανάληψη συμβουλευτικών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
  Τη διατήρηση ιστοσελίδας και την έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού στο αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
  Kάθε άλλη επιστημονική, ερευνητική και επιμορφωτική πρωτοβουλία ή δραστηριότητα που εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Βασιλική Αναστασιάδου

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Γώγος

ΔΕΠ

Άννα Δεσποτίδου

ΔΕΠ

Λήδα Κοβάτση

ΔΕΠ

Αθηνά Κοτζάμπαση

ΔΕΠ

Δημήτριος Κούβελας

ΔΕΠ

Νικόλαος Μπιτζιλέκης

ΔΕΠ

Αδάμ Παπαδαμάκης

ΔΕΠ

Ανθούλα Παπαδοπούλου

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

ΔΕΠ

Λίνα Παπαδοπούλου

ΔΕΠ

Ιωάννης Πέτρου

ΔΕΠ

Χρυσάνθη Σαρδέλη

ΔΕΠ

Βασίλειος Ταρλατζής

ΔΕΠ

Νικόλαος Τάσκος

ΔΕΠ

Ευμορφία Τζίβα

ΔΕΠ

Χρήστος Τσιρώνης

ΔΕΠ

Κατερίνα Φουντεδάκη

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Χατζηκώστας

ΔΕΠ

Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα

ΔΕΠ

Ευγενία Πρεβεδούρου

ΔΕΠ