Εργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών (SWITCH) Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Πληροφορικής

Τομέας: Υλικού Λογισμικού και Εφαρμογών

Διευθυντής: Σταύρος Δημητριάδης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 156/26-01-2018

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310991938 - Email: sdemetri@csd.auth.gr

 • ΕΡΕΥΝΑ

  • Τεχνολογία & Ασφάλεια Λογισμικού (Software Engineering)
  • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction)
  • Τεχνολογίες Μάθησης (Learning Technologies), Ανάλυση δεδομένων Μάθησης (Learning Analytics) & Σοβαρά Παιχνίδια (Serious Games)
  • Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things)
  • Μουσική Πληροφορική (Music Informatics)

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων (PC και σταθμοί εργασίας)
  • Στούντιο βιντεοσκοπήσεων για ανάπτυξη MOOCs
  • Κιτ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
  • Συσκευές arduino και σχετικός υποστηρικτικός εξοπλισμός
  • Υλικό παραγαγής και επεξεργασίας ηλεκτρονικής μουρικής
 • Ανάπτυξη εφαρμογών, Αξιολόγηση προϊόντων, Παροχή σεμιναρίων στις παρακάτω περιοχές:

  • Τεχνολογία & Ασφάλεια Λογισμικού (Software Engineering)
  • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction)
  • Τεχνολογίες Μάθησης (Learning Technologies), Ανάλυση δεδομένων Μάθησης (Learning Analytics) & Σοβαρά Παιχνίδια (Serious Games)
  • Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things)
  • Μουσική Πληροφορική (Music Informatics)

  Επίσης:

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΔΕΠ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΔΕΠ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΔΕΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΕΠ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ

ΔΕΠ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΔΕΠ