Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών

Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θεολογική - Τμήμα: Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Τομέας: Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης

Διευθυντής: π. Χρυσόστομος Νάσσης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 2668/31-7-2017 τεὐχ. Β΄

- Email: elm@past.auth.gr

 • Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα

  • της Λειτουργικής και ειδικότερα της ιστορίας, της θεολογίας, της τελεστικής πράξης, της ευταξίας και των πηγών της λειτουργικής παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας
  • της αγιολογίας και της υμνολογίας
  • της χριστιανικής αρχαιολογίας και τέχνης και της αισθητικής της λατρείας
  • της βυζαντινής μουσικολογίας και ψαλτικής και
  • της διαχείρισης πολιτισμικού, εκκλησιαστικού αγαθού (ναοδομία, αγιογραφία, συντήρηση).

  Λέξεις Κλειδιά

  Λειτουργική, Αρχαιολογία, Τέχνη, Αγιολογία, Μουσικολογία, Ψαλτική, Ομιλητική

  • Η κάλυψη, επικουρικά, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών, φροντιστηριακών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας.
  • Η, μέσω προγραμμάτων διά βίου μάθησης και παρεμφερών δράσεων, εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων, επαγγελματιών, δημοσίων λειτουργών και εθελοντών (θεολόγων, κληρικών, φιλολόγων, μουσικολόγων, αρχαιολόγων, ιστορικών της χριστιανικής τέχνης, ξεναγών, ψαλτών, κατηχητών κ.ά.) στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως προβλέπεται από τον νόμο και τις δομές του Πανεπιστημίου.
  • Η προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους επιστημονικούς κλάδους της Λειτουργικής, της Αγιολογίας, της Υμνολογίας και των εκκλησιαστικών τεχνών, όπως αυτοί ορίζονται διεθνώς.
  • Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, όπως της Ετήσιας Διάλεξης «εις μνήμην Ιωάννου Μ. Φουντούλη», ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους ειδικών επιστημόνων.
  • Η συνεργασία, κάθε μορφής, με κέντρα και ινστιτούτα ερευνών, ακαδημαϊκά και εκκλησιαστικά ιδρύματα, ακαδημίες, εργαστήρια, μουσεία, φορείς, οργανισμούς ως και βιβλιοθήκες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Χρυσόστομος Νάσσης (πρωτοπρεσβύτερος), Επίκουρος Καθηγητής Διευθυντής του Εργαστηρίου

ΔΕΠ

Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας (αρχιμανδρίτης), Καθηγητής Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου

ΔΕΠ

Θεόδωρος Γιάγκου, Καθηγητής

ΔΕΠ

Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής

ΔΕΠ

Αθανάσιος Γκίκας (πρωτοπρεσβύτερος), Καθηγητής

ΔΕΠ

Τρύφων Τσομπάνης, Επίκουρος Καθηγητής

ΔΕΠ

Δημοσθένης Κακλαμάνος, Επίκουρος Καθηγητής

ΔΕΠ

Ελένη Χρυσάφη, Ε.ΔΙ.Π. (Συνεργάτιδα)

ΕΔΙΠ

Στυλιανός Χατζηγρηγορίου (πρωτοπρεσβύτερος), Ε.Δ.Ι.Π. (Συνεργάτης)

ΕΔΙΠ

Κωνσταντίνος Σκύφτας, Ε.Τ.Ε.Π. (Συνεργάτης)

ΕΤΕΠ