Εργαστήριο Κοινωνικών Μέσων Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα: Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Διευθυντής: Αντώνης Γαρδικιώτης

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 3138/τ.Β΄/30-9-2016.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310991995 - Email: agardiki@jour.auth.gr

 • Ο στόχος του Εργαστηρίου είναι να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι σκέφτονται, νιώθουν, συμπεριφέρονται, και επικοινωνούν διαδικτυακά. Ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, συμβάλλει στην έρευνα και μελέτη της Διαδικτυακής Επικοινωνίας στα παρακάτω πεδία:

  • Επικοινωνία της Υγείας (π.χ. ανάπτυξη και έλεγχος ενημερωτικών εκστρατειών υγείας, ανάπτυξη και ανάλυση της διαδικτυακής επικοινωνίας υγείας, μείωση των ανισοτήτων υγείας αυξάνοντας την πρόσβαση και την αποτελεσματικότητα της πληροφορίας υγείας σε ευαίσθητους πληθυσμούς)
  • Διαπροσωπική και Κοινωνική Επικοινωνία (π.χ. διαμόρφωση και αλλαγή διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων),
  • Διερεύνηση Κοινής Γνώμης (π.χ. πρόσληψη και χρήση των κοινωνικών μέσων, κοινωνική συμμετοχή)
  • Πολιτική Επικοινωνία (π.χ. διαβούλευση, πειθώ)
  • Αθλητισμός (π.χ. ανάλυση και ανάπτυξη επικοινωνιών προαγωγής του αθλητισμού)
  • Πολιτισμός (π.χ. ανάλυση και ανάπτυξη επικοινωνιών προαγωγής του πολιτισμού και των τεχνών)
  • Εκπαίδευση (π.χ. ενημέρωση, διαμόρφωση και αλλαγή στάσεων, ψηφιακός εγγραματισμός, ευαισθητοποίηση)

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πώς η χρήση των Κοινωνικών Μέσων και άλλων διαδικτυακών τεχνολογιών αλλάζει την επικοινωνία και ποιες είναι οι κοινωνικές, ψυχολογικές, οικονομικές και τεχνολογικές συνέπειες των αλλαγών αυτών.

 • Το εργαστήριο

  • αναπτύσσει και αξιολογεί ενημερωτικές εκστρατείες στο διαδίκτυο
  • μελετά και αναλύει τη διαδικτυακή επικοινωνία και τις συνέπειές της

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Νικόλαος Τσιγγίλης

ΔΕΠ

Δήμητρα Δημητρακοπούλου

ΔΕΠ

Κλειώ Κεντερελίδου

ΕΔΙΠ