Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού

Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θεολογική - Τμήμα: Θεολογική

Τομέας: Ηθικής και Κοινωνιολογίας

Διευθυντής: Επ. Καθηγητής Χρήστος Τσιρώνης

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 3060/26 -09- 2016 τ. Β', αρ. 3632

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310996910 - Email: tsironis@theo.auth.gr

  • Μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων, των σύγχρονων κοινωνικών τάσεων και θεωριών για τη Θρησκεία και τον Πολιτισμό, των ζητημάτων που σχετίζονται με την κοινωνική ανάλυση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και των κοινωνικών διαστάσεων των Περιβαλλοντικών και των Βιοηθικών ζητημάτων, καθώς και της Θρησκευτικότητας και των κοινωνικών παραμέτρων της Ποιμαντικής.
  • Διεπιστημονική έρευνα και προσέγγιση των πεδίων των Κοινωνικών Επιστημών και της Κοινωνικής Θεωρίας, της Ποιμαντικής και της Ηθικής, μέσω ερευνών στο Πανεπιστήμιο, την τοπική κοινωνία και την Εκκλησία.
  • Διενέργεια ανοιχτών επιστημονικών συναντήσεων, διεπιστημονικές συναντήσεις και συμμετοχές σε Συνέδρια, οργάνωση και υλοποίηση ερευνητικών έργων, συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής και κατάθεση προτάσεων εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων προς τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και εκκλησιαστικούς φορείς.
  • Φορητός υπολογιστής
  • Οπτικός σαρωτής
  • Προβολικό μηχάνημα
  • Φωτοτυπικό μηχάνημα
  • Υποστήριξη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Θεολογίας και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, όπως η σχέση Θρησκείας και Πολιτισμού, η κοινωνική θεωρία και μελέτη της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας, οι ηθικές παράμετροι των επιμέρους πτυχών του σύγχρονου κόσμου (θεσμική οργάνωση και λειτουργία, Βιοηθική, τεχνολογική ανάπτυξη, έμφυλες σχέσεις, πολιτισμικός και θρησκευτικός πλουραλισμός, θρησκευτικότητα κ.α.), η κοινωνική προσέγγιση του Χριστιανισμού και της Ορθόδοξης Κληρονομίας καθώς και η ποιμαντική μέριμνα.
  • Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε κοινωνικούς οργανισμούς, ΟΤΑ και ΜΚΟ καθώς και σε εκκλησίες και ενοριακά κέντρα.
  • Οργάνωση και υλοποίηση της διδασκαλίας (με επισκέπτες καθηγητές και εξ αποστάσεως εκπαίδευση) των μαθημάτων Κοινωνιολογίας, Ηθικής και Ποιμαντικής του ΠΣ της Θεολογικής Σχολής «Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης» της Κινσάσα του Κογκό.
  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ «Στρατηγική Συνεργασίας για τους Εκπροσώπους των Θρησκευτικών Κοινοτητων - STRAPAC»
  • Συμμετοχή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» (κατεύθυνση  θρησκευτικού τουρισμού)

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

π. Βασίλειος Καλλιακμάνης

ΔΕΠ

Νίκη Παπαγεωργίου

ΔΕΠ

Χρήστος Τσιρώνης

ΔΕΠ

Πέτρος Παναγιωτόπουλος

ΔΕΠ

π. Αντώνιος Καλλιγέρης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Χρύσα Αλμπάνη

Επιστημονικός Συνεργάτης

Μαρία Σιδηροπούλου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Μαρία Τσακμάκα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Κατερίνα-Μικαέλα Βλάχου

Επιστημονικός Συνεργάτης