Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα (Laboratory of Social Research on Physical Activity – LSRPA) Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Τμήμα: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών

Διευθυντής: Συμεών Βλαχόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1996/25-9-2008 τ. Β'

  • Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα συνοψίζεται:

    1. Στη μελέτη των ψυχολογικών παραγόντων που οδηγούν σε υψηλότερη αθλητική απόδοση

    2. Στη μελέτη των ψυχολογικών παραγόντων και των μηχανισμών που επηρεάζουν τις αποφάσεις των ασκουμένων και μη ασκουμένων να υιοθετήσουν ένα δραστήριο τρόπο ζωής ώστε να αποκομίζουν τα οφέλη της άσκησης

    3. Στη μελέτη των μηχανισμών μέσω των οποίων η άσκηση επιδρά θετικά σε ένα αριθμό ψυχολογικών και ψυχο-φυσιολογικών παραμέτρων στους ασκούμενους όπως και στην ποιότητα ζωής τους

    4. Στον έλεγχο των επιπτώσεων των προγραμμάτων άσκησης και άθλησης στη βελτίωση παραμέτρων και διαστάσεων της ποιότητας ζωής των ασκουμένων όπως και των ατόμων με διάφορες παθήσεις όλων των ηλικιών, είτε πρόκειται για αγωνιστικό αθλητισμό, είτε για άσκηση εκτός αγωνιστικού αθλητισμού.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Μαρία Κοντού

ΕΕΠ

Ερμιόνη Καταρτζή

ΔΕΠ