Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας

Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών

Διευθυντής: Αλέξανδρος-Δημήτριος Τσώνος

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΠΔ 1083/7-11-1977 και ΦΕΚ 1625/2-11-2004

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 (2310) 995717 - Email: secretariat-rclab@civil.auth.gr

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αλέξανδρος-Δημήτριος Τσώνος

ΔΕΠ

Ανδρέας Κάππος

ΔΕΠ

Βασίλης Παπανικολάου

ΔΕΠ

Γεωργία Θερμού

ΔΕΠ