Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών

Τομέας: Ενεργειακός

Διευθυντής: Άγις Μ. Παπαδόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 165/30.06.1976

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-996087

 • Ερευνητικά Αντικείμενα

  • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση θερμικών διεργασιών σε ενεργειακά συστήματα.
  • Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας στα κτίρια.
  • Σχεδιασμός, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση συστημάτων ηλιακής ενέργειας.
  • Περιβαλλοντική ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων και δομικών υλικών.
  • Απογραφές εκπομπών με την υποστήριξη GIS.
  • Περιφερειακή ανάλυση της παραγωγής και χρήσης ενέργειας

  Εκπαιδευτικά Αντικείμενα

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
  • Ενεργειακή και Περβαλλοντική Αξιολόγηση Κτιρίων
  • Θέρμανση
  • Θέρμανση-Ψύξη Κλιματισμός
  • Κλιματισμός
  • Μηχανολογικό Εργαστήριο
  • Οικονομικά της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
  • Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Ι
  • Τεχνική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ
  • Διατάξεις μέτρησης απόδοσης λέβητα ζεστού νερού και εναλλακτών
  • Κλίνη δοκιμής και μέτρησης της απόδοσης ηλιακού συλλέκτη
  • Δύο αναλυτές καυσαερίων (PG250 HORIBA και ΚΑΝΕ 940)
  • Αναλυτή αιωρουμένων σωματιδίων μεγέθους PM10 και PM2.5 (SMPS TSI)
  • Μετρητές υπερηχητικών ροών (PT878 για υγρά UMA και για τα αέρια SICK)
  • Θερμιδόμετρο (1341ΕΕ PARR)
  • Δύο κάμερες υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR Flex Cam Pro, FLIR E40)
  • Δύο όργανα in-situ μέτρησης του συντελεστή θερμοπερατότητας (KIMO TM 200U, Testo 435-2)
  • Πλήρη, αυτόνομο φορητό μετεωρολογικό σταθμό
  • Όργανα μέτρησης και καταγραφής συνθηκών εσωκλίματος, όπως θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία, επιφανειακή ακτινοβολία, συγκεντρώσεις CO2, CO κλπ.
  • Όργανο ολοκληρωμένης αξιολόγησης θερμικής άνεσης (ΤESTO 350M/XL, Testo 480)
  • Όργανο καταγραφής ροής αέρα (HD 2114P.2)
  • Ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων
  • Ενεργειακοί έλεγχοι σε βιομηχανία και κτιριακές εγκαταστάσεις
  • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση θερμικών μηχανών και εναλλακτών θερμότητας
  • Σχεδιασμός, καταγραφή και αξιολόγηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματική κατάρτιση στα ερευνητικά πεδία που καλύπτει το εργαστήριο

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Άγις Μ. Παπαδόπουλος

ΔΕΠ

Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Παπακώστας

ΔΕΠ

Ευφροσύνη Γιαμά

ΕΔΙΠ

Κωνσταντίνος Πασπαλάς

Επιστημονικός Συνεργάτης

Νικόλαος Κίκας

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παναγιώτης Κικίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης