Εργαστήριο Ιχθυοκομίας & Αλιείας

Εργαστήριο Ιχθυοκομίας & Αλιείας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: Ζωικής Παραγωγής

Διευθυντής: Απόστολος Π. Αποστολίδης

ΦΕΚ Ίδρυσης: Τεύχος Πρώτον αρθ. 17/23-01-1980

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 998683 - Email: apaposto@agro.auth.gr

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Απόστολος Αποστολίδης

ΔΕΠ

Αναστασία Τσιρίκα

ΕΔΙΠ