Εργαστήριο Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής

Διευθυντής: Νικόλαος Ράικος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942