Εργαστήριο Θεατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΘΕΤ)

Εργαστήριο Θεατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΘΕΤ) Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Καλών Τεχνών - Τμήμα: Θεάτρου

Διευθυντής: Λίλα Καρακώστα

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 238/Β/23.2.2005

  • Κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
  • Τεχνολογική υποστήριξη των θεατρικών εφαρμογών
  • "Άνοιγμα" του Τμήματος "εκτός των τειχών" του πανεπιστημίου, προς την ερευνητική κοινότητα και την κοινωνία
  • Συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου
  • Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και πρόσκληση Ελλήνων και  ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
  • Θέατρο Κλειώ: πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα θεατρικών παραστάσεων, χωρητικότητας 100 θεατών.
  • Τρεις αίθουσες προβών και μία αίθουσα κινησιολογίας
  • Τρεις εργαστηριακές αίθουσες σκηνογραφίας και μία ενδυματολογίας
  • Συλλογή προπλασμάτων θεατρικών χώρων
  • Βεστιάριο
  • Νησίδα υπολογιστών
  • Εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου
  • Διάθεση ερευνητικών, καλλιτεχνικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων
  • Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ.159/1984 (Ά53)