Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Μαθηματικών

Τομέας: Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

Διευθυντής: καθηγητής Νικόλαος Καραμπετάκης

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ B 73 - 24.02.1983, ΦΕΚ Β 663 - 1.11.1985

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2310 998438 [90364]

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Παναγιώτης Τζουνάκης

ΕΤΕΠ