Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής-Απεικονιστικών Τεχνολογιών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Ακτινολογίας, Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής

Διευθυντής: Αντώνιος Αλετράς

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1992

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0030 2310999272 - Email: lomi@med.auth.gr

 • Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα:

  Ομάδα Απεικονιστικής Τεχνολογίας. Επικεφαλής ομάδας: Αντώνης. Αλετράς, Καθηγητής.
  Ομάδα BiOasys: Βιοϊατρική ανάλυση και τεχνητή νοημοσύνη στις τεχνολογίες διασυνδεδεμένης υγείας και στην ιατρική συστημάτων. Επικεφαλής ομάδας: Ιωάννα Χουβαρδά, Επίκουρη Καθηγήτρια.

  Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
  Ιατρική Πληροφορική, βιοιατρική μηχανική & τεχνολογία, απεικονιστικές τεχνολογίες, ηλεκτρονική υγεία, εξατομικευμένη υγεία, ιατρική φυσική, επεξεργασία βιοδεδομένων (σήματα, εικόνα), πληροφρική βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας, προσομοίωση βιολογικών συστημάτων, βιοπληροφορική, υγιής και ενεργή γήρανση, μαγνητική τομογραφία, συστήματα στήριξης ιατρικής απόφασης, πληροφορική και πολυμέσα στην ιατρική εκπαίδευση

  Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ:
  Α' Καρδιολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ , Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολιστών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ, Β' Καρδιολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Δ' Μαιευτική Κλινική, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ, Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ

  Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού:
  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρήτειο Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού:
  ERASMUS University, Lund University, University of Glasgow, Kingston University, Northwestern University, Harvard-MIT, Northeastern University, Johns Hopkins, University of Singapore

 • Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός:
  Μή κλινικό εργαστήριο, εξοπλισμός που αποτελείται από τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεματικής

 • Διενεργούμενες εξετάσεις:
  Μη κλινικό εργαστήριο, γίνεται διαχείριση και ανάλυση βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αντώνιος Αλετράς

ΔΕΠ

Νικόλαος Μαγκλαβέρας

ΔΕΠ

Ιωάννα Χουβαρδά

ΔΕΠ