Εργαστήριο Ηλεκτρονικής – Τμήμα ΗΜΜΥ – ΑΠΘ

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής – Τμήμα ΗΜΜΥ – ΑΠΘ Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας: Ηλεκτρονικής - Υπολογιστών

Διευθυντής: Καθ. Αλκιβιάδης Χατζόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 66/6-4-01 τ. Α’

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310996305 - Email: alkis@ece.auth.gr

  • Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του ΤΗΜΜΥ δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών  κυκλωμάτων, αναλογικών, ψηφιακών, μικτών και υψηλών συχνοτήτων (RF), της ανάλυσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με υπολογιστή, των ψηφιακών συστημάτων καθώς και με θέματα αξιοπιστίας συστημάτων και σχεδίασης συστημάτων υψηλής κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI). Προσφέρει πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

  • Διαθέτεται εξοπλισμός προσομοιώσεων, αναλύσεων , μετρήσεων  για διακριτά εξαρτήματα και για ολοκληρωμένα κυκλώματα  (Probe station PM5 SussMicrotec, Αναλυτής Δικτύων 40 MHz - 65 GHz, Ψηφιακός παλμογράφος  1 GHz με 4 αναλογικά και 16 ψηφιακά κανάλια, Γεννήτρια Διανυσματικών  σημάτων 100 kHz ως 3 GHz, προγράμματα CADENCE, HFSS, SPICE, ALTERA)

  • H oμάδα σχεδίασης και δοκιμής αναλογικών, μικτών και RF ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με υπεύθυνο τον Kαθ. Αλκη Χατζόπουλο, μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες χαρακτηρισμού και μετρήσεων για ολοκληρωμένα κυκλώματα εφαρμογών υψηλών συχνοτήτων.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αλκιβιάδης Χατζόπουλος

ΔΕΠ

Σταύρος Δοκουζγιάννης

ΔΕΠ