Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα: Πολιτικών Επιστημών

Διευθυντής: Καθ. Χατζηπαντελής Θεόδωρος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 3116/29-9-2016

  • Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. έχει σαν κύρια αποστολή την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του.

    Τα μαθήματα αυτά έχουν τόσο θεωρητικό, όσο και εφαρμοσμένο χαρακτήρα.

    Η Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. δραστηριοποιείται σε έρευνες που αφορούν την ανάλυση της κοινής γνώμης, την ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων και τη μελέτη πλήθους κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων.

  • Η Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. δραστηριοποιείται σε έρευνες που αφορούν την ανάλυση της κοινής γνώμης, την ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων και τη μελέτη πλήθους κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων.