Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής – ΕΕΘ

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής – ΕΕΘ Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών

Τομέας: Ενεργειακός

Διευθυντής: καθηγητής Ζήσης Σαμαράς

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΠΔ390/ΦΕΚ Α336/31-12-2002

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2310 99 6047 - Email: zisis@auth.gr

 • Εκπαιδευτικά Ενδιαφέροντα

  Προπτυχιακές Σπουδές:

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Πειραματική τεχνολογία μέτρησης των εκπομπών καυσαερίου από κινητές πηγές
  • Μετεπεξεργασία του καυσαερίου των οχημάτων (φίλτρα και καταλύτες)
  • Βιοκαύσιμα
  • Αυτοδιάγνωση των κινητήρων
  • Έλεγχος και συντήρηση των οχημάτων
  • Απογραφή και πρόβλεψη εκπομπών
  • Αεριοποίηση βιομάζας και χρήση του αερίου σε ΜΕΚ
  • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική και Καύση
  • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Έλεγχος εκπομπών καυσαερίων
  • Καταγραφή και  πρόβλεψη των εκπομπών ρύπων
  • Ενεργειακή Πολιτική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Chassis dynamometer
  • ​Test cell #1
  • Test cell #2
  • Test cell #3
  • Small scale setup
  • Other exhaust measurement equipment
  • Particle measurement equipment
  • PM measurement
  • Test engines and vehicles
  • ​Mobile gasification unit for CHP production
  • Μετρήσεις εκπομπών ρύπων σε πέδη κινητήρα και πέδη οχημάτων.
  • Δοκιμές συστημάτων αντιρρύπανσης (καταλύτες, παγίδες αιθάλης)
  • Μετρήσεις και χαρακτηρισμός σωματιδιακών εκπομπών.
  • Δοκιμές καυσίμων και προσθέτων καυσίμων.
  • Χαρακτηρισμός και προσομοίωση διατάξεων αντιρρύπανσης του καυσαερίου (παγίδες αιθάλης, τριοδικοί καταλύτες, παγίδες οξειδίων του αζώτου, SCR κλπ)
  • Αεριοποίηση βιομάζας και χρήση του αερίου σε ΜΕΚ

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Ζήσης Σαμαράς

ΔΕΠ

Ανανίας Τομπουλίδης

ΔΕΠ

Γρηγόριος Κολτσάκης

ΔΕΠ

Παναγιώτης Πιστικόπουλος

ΕΔΙΠ