Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα: Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Διευθυντής: Ανδρέας Βέγλης - καθηγητής

ΦΕΚ Ίδρυσης: 2/2002

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310992065 - Email: veglis@jour.auth.gr

  • Το εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (http://pacific.jour.auth,gr) ξεκίνησε την εκπαιδευτική του λειτουργία το 1997. Το Φεβρουάριο του 2002 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ίδρυσής του με την δημοσίευση του ιδρυτικού ΦΕΚ. Αρχικά το εργαστήριο εγκαταστάθηκε στο Μανδαλήδειο κτίριο (Λεωφόρος Νίκης) και το 2003 μετεγκαταστάθηκε στον 5ο και 6ο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Εγνατίας 46). Από τον Σεπτέμβριο του 2010 το εργαστήριο απέκτησε εγκαταστάσεις και το περίπτερο 1 της ΔΕΘ, δίπλα στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών ΜΜΕ  του τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ.

    Το εργαστήριο προσφέρει 9 προπτυχιακά εργαστηριακά μαθήματα, καθώς και 10 μεταπτυχιακά μαθήματα. Επίσης στις εγκαταστάσεις του προσφέρονται περιοδικά σεμινάρια που απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ. Ταυτόχρονα υποστηρίζει άλλα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Στο εργαστήριο εκπονούνται υπό την επίβλεψη του κ.Βέγλη πέντε διδακτορικές διατριβές σε θέματα που άπτονται των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου.

    Το εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ συνεργάζεται επιστημονικά με άλλα εργαστήρια και φορείς του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. Συγκεκριμένα  έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας το Νοέμβριο του 2011, με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το  Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παράλληλα από τις αρχές του 2011, συνεργάζεται σε θέματα ερευνών και επιμόρφωσης με το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜΘ. Από την άνοιξη του 2012 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου και προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης. Όπως είναι φυσικό υπάρχει στενή συνεργασία σε επίπεδο επιστημονικό και διδακτικό με το έτερο εργαστήριο του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, το εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, όπως επίσης και με το εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Τέλος από το 2012 το εργαστήριο συνεργάζεται με με το Positive Center for Digital Media στην Σερβία, με σκοπό την διεκδίκηση χρηματοδότησης μέσω κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.

  • Σήμερα το εργαστήριο διαθέτει 3 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με συνολικά 54 θέσεις εργασίας. Επίσης διαθέτει τέσσερις διακομιστές Web για τις ανάγκες του αλλά και του Τμήματος. Η πλειοψηφία των διαδικτυακών διακομιστών είναι στημένοι στη πλατφόρμα WordPress. Τα μαθήματα που προφέρονται από το εργαστήριο προσφέρουν εκπαιδευτικό υλικό και υπηρεσίες μέσω του κεντρικού συστήματος υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων του ΑΠΘ (https://elearning.auth.gr). Επίσης το εργαστήριο έχει αναπτύξει δικό του σύστημα υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων βασισμένο στη πλατφόρμα του Moodle (http://sharserv.jour.auth.gr/elemis).

  • Το εργαστήριο παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσω της μονάδας δια βίου μάθησης του ΑΠΘ καθώς και εξειδικευμένα σεμινάρια σε φορείς σχετικούς με τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Επίσης εκπονεί έρευνες - μελέτες πάνω σε θέματα σχετικά με τη χρήση τεχνολογίας στον τομέα της επικοινωνίας. Επίσης συμμετέχει ενεργά σε ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Ανδρέας Βέγλης

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Μπαρμπαργύρης

ΕΔΙΠ

Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

ΕΔΙΠ

Ελισαβετ Γεωργιάδου

ΕΔΙΠ