Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων

Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Πληροφορικής

Τομέας: Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού

Διευθυντής: Ι. Βλαχάβας

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 5057_Τ.Β΄_13-11-2018

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310998145 - Email: vlahavas@csd.auth.gr

 • Το εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω πεδία των Ευφυών Συστημάτων (Τεχνητής Νοημοσύνης):

  • Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Λογικός Προγραμματισμός
  • Μηχανική Μάθηση, Εξαγωγή Πληροφορίας, Ανακάλυψη Γνώσης από Μεγάλα Δεδομένα, Επιχειρηματική Ευφυΐα
  • Σημασιολογικός Ιστός, Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού, Οντολογίες, Διασυνδεδεμένα Δεδομένα
  • Περιρρέουσα Ευφυΐα, Ευφυή Πολυπρακτορικά Συστήματα, Σχεδιασμός και Χρονοπρογραμματισμός, Ικανοποίηση Περιορισμών

  και στις εφαρμογές τους στις παρακάτω περιοχές:

  • Μάρκετινγκ, Ενέργεια, Δημιουργικές Βιομηχανίες
  • Ανάλυση Βιολογικών δεδομένων - Βιοπληροφορική
  • Υγεία και Βελτίωση της Καθημερινότητας
  • Τεχνολογία Λογισμικού
  • Ευφυή Αυτόνομα Συστήματα - Ρομποτική, Διαδίκτυο των Αντικειμένων
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονική Μάθηση
  • Ευφυείς Συγκοινωνίες - Ηλεκτρικά Οχήματα
  • Εκδόσεις και μέσα ενημέρωσης
 • 6 servers, 14 PC, διάφορα ρομποτικά συστήματα και αισθητήρες Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things - IoT)

  • Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων επιχείρησης/οργανισμού και δεδομένων στο διαδίκτυο / κοινωνικά μέσα μέσω τεχνικών στατιστικής και μηχανικής μάθησης. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι η εξαγωγή γνώσης, συμπερασμάτων και μοντέλων που μπορούν να περιγράψουν συνοπτικά τα δεδομένα και να προβλέψουν την μελλοντική τους εξέλιξη, όπως είναι π.χ. ο εντοπισμός κακόβουλης συμπεριφοράς στα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον το εργαστήριο αναπτύσσει λογισμικό που επιτρέπει στον ίδιο τον πελάτη να εκτελέσει μια διαδικασία ανάλυσης δεδομένων εύκολα και να δει τα αποτελέσματα της ανάλυσης μέσα από γραφικές διεπαφές.
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης ευφυών συστημάτων λογισμικού, οντολογιών και συστημάτων γνώσης. Υπηρεσίες Δημοσίευσης Ανοιχτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων.
  • Υπηρεσίες Μείωσης της Ενεργειακής Κατανάλωσης Οικιακών και Επαγγελματικών Χώρων, μέσω Τεχνικών Περιρρέουσας Ευφυίας. Παρακολούθηση Ηλεκτρικής Κατανάλωσης, Επιμερισμός Ενέργειας σε Ηλεκτρικές Συσκευές & Δραστηριότητες με μη Παρεμβατικές Μεθόδους, Βελτίωσης της Καθημερινότητας μέσω Αυτοματισμών, Υπηρεσίες Προστασίας και Βελτίωσης της Διαβίωσης Ηλικιωμένων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Ιωάννης Βλαχάβας

ΔΕΠ

Νικόλαος Βασιλειάδης

ΔΕΠ

Γρηγόριος Τσουμάκας

ΔΕΠ

Δημήτριος Βράκας

ΔΕΠ