Εργαστήριο Ελληνικής Δημοτικής και Βυζαντινής Μουσικής

Εργαστήριο Ελληνικής Δημοτικής και Βυζαντινής Μουσικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Ελληνικής Δημοτικής και Βυζαντινής Μουσικής

Σχολή: Καλών Τεχνών - Τμήμα: Μουσικών Σπουδών

Διευθυντής: Μαρία Αλεξάνδρου

ΦΕΚ Ίδρυσης: Τεύχος Β’ 105/23.01.2018

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310.991838, 2310.631594, 6981814608 - Email: malexand@mus.auth.gr

 • Το Ε.Ε.Δ.Β.Μ. εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Μουσική της Μεσογείου, Βυζαντινή Εκκλησιαστική και Κοσμική Μουσική.

  Ο σκοπός του Εργαστηρίου είναι:

  1. Η κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στους τομείς της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, της Εθνομουσικολογίας και της Βυζαντινής Μουσικής, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η κατάρτιση νέων επιστημόνων και καλλιτεχνών στους τομείς αυτούς.
  2. Συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής σε θέματα των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων.
  3. Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, συναυλιών αναφορικά με την Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, την Εθνομουσικολογία και τη Βυζαντινή Μουσική.
  4. Πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, εκδόσεων και εκθέσεων για τους ειδικούς των προαναφερθέντων τομέων και το ευρύτερο κοινό.
  5. Δημιουργία Αρχείων (ηχογραφήσεις, παρτιτούρες, χειρόγραφα, έντυπες εκδόσεις, βίντεο κ.ά.)

  DA_Lab Greek Folk and Byzantine Music

 • Ο βασικός ερευνητικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει υπολογιστή, εκτυπωτή, scanner, επαγγελματική κάμερα κ.ά.

 • Το Ε.Ε.Δ.Β.Μ. παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  1. Γνωμοδοτήσεις σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, της Βυζαντινής Μουσικής, της Εθνομουσικολογίας και, γενικότερα, της Ελληνικής μουσικής, σε συνάφεια με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
  2. Συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων.
  3. Ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών στον τομέα της Εθνομουσικολογίας και της Ελληνικής Δημοτικής και της Βυζαντινής Μουσικής, με σκοπό την ανταπόκριση στις πολιτισμικές ανάγκες της κοινωνίας.
  4. Έκδοση εξειδικευμένων επιστημονικών και καλλιτεχνικών έργων για την Ελληνική Δημοτική και την Βυζαντινή Μουσική. Δημοσιεύσεις αναφορικά με Εθνομουσικολογικά θέματα.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Μαρία Αλεξάνδρου

ΔΕΠ

Ιωάννης Καϊμάκης

ΔΕΠ

Εμμανουήλ Γιαννόπουλος

ΔΕΠ

Γεώργιος Κίτσιος

ΔΕΠ

Αθηνά Κατσανεβάκη

ΕΕΠ