ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΕΓΛΩΧΡΙ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΕΓΛΩΧΡΙ) Ερευνητικά Εργαστήρια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΕΓΛΩΧΡΙ)

Σχολή: Θεολογική - Τμήμα: Θεολογική

Τομέας: Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας

Διευθυντής: Άννα Κόλτσιου-Νικήτα

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 3060/26 -09- 2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 997112 - Email: infoglossa@theo.auth.gr

 • Αποτέλεσμα εικόνας για ερευνα

  • Υποστήριξη μελέτης της ελληνικής γλώσσας των χριστιανικών κειμένων με στόχο τη συμβολή στην ειδίκευση φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, στο χώρο της γλωσσικής προσέγγισης και έρευνας των βιβλικών, πατερικών και λειτουργικών κειμένων.
  • Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων διδασκαλίας της βιβλικής γλώσσας σε αλλοδαπούς φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. και στους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής «Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης» της Κινσάσας του Κογκό.
  • Προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων για τη γλώσσα και τη μετάφραση των κειμένων της χριστιανικής γραμματείας.
  • Σχεδιασμός ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν τη σύνταξη ηλεκτρονικών σωμάτων εκκλησιαστικών κειμένων,  ηλεκτρονικών λεξικών και συμφραστικών πινάκων λέξεων.
  • Υλοποίηση, στο πλαίσιο της Διά Βίου Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., εξ αποστάσεως προγραμμάτων για την ελληνική βιβλική και λειτουργική γλώσσα.

  ***


  • Φορητός υπολογιστής
  • Οπτικός σαρωτής
  • Φωτοτυπικό μηχάνημα

  Αποτέλεσμα εικόνας για ηυ

  ***


 • Αποτέλεσμα εικόνας για σεμιναριο

  • Οργάνωση διαλέξεων μελέτης της ελληνικής γλώσσας των χριστιανικών κειμένων.
  • Οργάνωση διαλέξεων διδακτικής της γλώσσας των βιβλικών, πατερικών και λειτουργικών κειμένων.
  • Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε κληρικούς και ιεροψάλτες.
  • Οργάνωση  σεμιναρίων διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής, βιβλικής και πατερικής γλώσσας.
  • Μαθήματα ανάγνωσης χειρογράφων.

  ***


Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Άννα Κόλτσιου-Νικήτα

ΔΕΠ

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

ΔΕΠ

Παναγιώτης Σκαλτσής

ΔΕΠ