Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης του Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης του Περιβάλλοντος Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Χημείας

Διευθυντής: Δήμητρα Βουτσά

ΦΕΚ Ίδρυσης: Π.Δ. 767/77 ΦΕΚ 249.5.9.77, τεύχος Α'

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310997858 - Email: dvoutsa@chem.auth.gr

 • • Ρύπανση της ατμόσφαιρας από αέριους και σωματιδιακούς ρύπους
  • Ρύπανση των υπόγειων, πόσιμων και επιφανειακών νερών από θρεπτικά συστατικά, βαρέα μέταλλα, τοξικά στοιχεία, οργανικούς μικρορρύπους
  • Τύχη, φυσικοχημική συμπεριφορά και μηχανισμοί μεταφοράς ρύπων στο περιβάλλον
  • Εκτίμηση της επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων-Διαχείριση αποβλήτων
  • Ανάπτυξη/βελτιστοποίηση μεθόδων για προσδιορισμό ρύπων σε περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα
  • Τεχνολογίες αντιρρύπανσης για την απομάκρυνση ανόργανων και οργανικών ρύπων

 • • Υγρή Χρωματογραφία υπερυψηλής πίεσης με παράταξη φωτοδιόδων (UPLC-DAD)
  • Υγρή Χρωματογραφία υπερυψηλής πίεσης με διαδοχικό φασματογράφο μάζας (UPLC-MS/MS)
  • Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης με φθορισμομετρικό ανιχνευτή και ανιχνευτή υπεριώδους
  • Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης με αγωγιμομετρικό ανιχνευτή
  • Ιοντική Χρωματογραφία
  • Αέρια Χρωματογραφία με ανιχνευτή ECD
  • Αέρια Χρωματογραφία με ανιχνευτή FID
  • Αέρια Χρωματoγραφία με ανιχνευτή διαδοχικό MSD
  • Αέρια Χρωματoγραφία με ανιχνευτή MSD (quadropole) και μονάδα θερμικής εκρόφησης
  • Φθορισμόμετρο ακτίνων Χ
  • Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη
  • Φασματοφωτόμετρο ορατού - υπεριώδους
  • Αναλυτής ολικού οργανικού άνθρακα
  • Αναλυτές αερίων ρύπων (NOx, O3, BTEX, PM)
  • Κατανεμητής μεγέθους σωματιδίων (SMPS)
  • Συσκευή πέψης-εκχύλισης με μικροκύματα
  • Περιστροφικός εξατμιστήρας κενού
  • Συσκευή λυοφιλοποίησης
  • Φυγόκεντρος
  • Συσκευή μέτρησης τοξικότητας με χρήση βακτηρίων
  • Δειγματολήπτες αιωρούμενων σωματιδίων
  • Δειγματολήπτης βροχής – πίπτουσας σκόνης
  • Δειγματολήπτης επιφανειακών νερών/ ιζημάτων

 • • Προσδιορισμός αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2.5 και των συστατικών τους (Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005)
  • Παρακολούθηση ποιότητας αέρα (ΝΟx, O3, BTEX, UFPs/PM1/PM2.5/PM10, βαρέα μέταλλα, PAHs, PCBs, OCPs, PBDEs, EDCs, χημικοί παράγοντες δυσοσμίας)
  • Προσδιορισμός ανόργανων και οργανικών ρύπων σε επιφανειακά νερά και υγρά απόβλητα (Βαρέα μέταλλα, ιόντα, PAHs, PCBs, OCPs, PBDEs, EDCs, PPCPs)
  • Έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού (φυσικοχημικές παραμέτροι, THMs, HAAs)
  • Έλεγχος επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων (toxicity leaching tests)

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Δήμητρα Βουτσά

ΔΕΠ

Κωνσταντινή Σαμαρά

ΔΕΠ

Δημητρούλα Λαμπροπούλου

ΔΕΠ

Αθανάσιος Κούρας

ΕΔΙΠ

Ευαγγελία Μανώλη

ΕΔΙΠ

Ελένη Ευγενίδου

ΕΔΙΠ

Κυριάκος Αντωνίου

ΕΔΙΠ

Χριστίνα Καραπετσά

ΕΤΕΠ