Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διευθυντής: Καθ. Σιούπη Αθηνά

ΦΕΚ Ίδρυσης: (ΦΕΚ 799/τ. Β΄/3-7-2006)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-997562, 2310 997559 - Email: sioupi@del.auth.gr

 • Γνωστικά αντικείμενα της Διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας , της Γλωσσολογίας  καθώς και μελών του Τμήματος των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου και εφόσον συμβαδίζουν ή/και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνα του εργαστηρίου.

  • Ερευνητική Διεπιστημονική Ομάδα Επικοινωνίας και Σχέσεων (ΔΟΕΣ)
  • Ερευνητική Ομάδα "Μνημοσύνη"
  • Πρόγραμμα ‘Νέοι/ες «σε κρίση»/ στην κρίση: Κατασκευές της επιστημονικής μετανάστευσης στον λόγο Ελλήνων/ίδων του εξωτερικού και των ΜΜΕ’
  • Ερευνητικό Δίκτυο ‘DeMiNeS’ („Deutsch-Mittelmeerisches Netzwerk Sprachwissenschaft”)
  • Πρόγραμμα ‘Μελέτη των συναισθημάτων μέσα από σώματα κειμένων διδασκόμενων’
  • Πρόγραμμα Δια βίου Εκπαίδευση ‘Αφηγήσεις: Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων αλλοδαπών μαθητών και μαθητριών (HΣMK)’
 • • Φορητό σύστημα μαγνητοσκόπησης που αποτελείται από ψηφιακή κάμερα ημι-επαγγελματικών προδιαγραφών και τρίποδα σταθερής κεφαλής
  • Video/data projector, overhead projector, ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή-scanner, για την επεξεργασία και την απεικόνιση δεδομένων
  • Πλήρως διαμορφωμένη λειτουργική αίθουσα διδασκαλίας χωρητικότητας 25 φοιτητών

  • Ανάπτυξη και διάθεσή εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση νέων τεχνολογιών
  • Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα ή ακαδημαϊκούς φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού
  • Οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων κ.λπ.) και δημοσίευση και έκδοση επιστημονικών μελετών
  • Δραστηριότητες της Θεατρικής Ομάδας του Τμήματος