Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών (Ε. ΔΥ. Μ.) Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών

Τομέας: Κατασκευαστικός

Διευθυντής: Νατσιάβας Σωτήριος, Καθηγητής

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 336/31-12-2002

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30) 2310 99 42 21 - Email: intinop@meng.auth.gr

 • Ερευνητικά Αντικείμενα:

  • Δυναμική των Πολαπλών Σωμάτων.
  • Μηχανική Επαφών.
  • Βέλτιστος Σχεδιασμός Συστημάτων Παραγωγής Ενέργειας.
  • Μη γραμμικά Δυναμικά Συστήματα.

  Εκπαιδευτικά Αντικείμενα:

  • Δυναμική. Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανικών. Δυναμική Κατασκευών. Αριθμητικές Μέθοδοι σε Ταλαντώσεις Μηχανολογικών Συστημάτων.
  • Αυτόματος Έλεγχος. Αυτόματος και Ψηφιακός Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων. Βέλτιστος Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων. Πειραματικές Μέθοδοι στη Δυναμική Μηχανών. Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Διεργασιών.
  • Λογισμός Ι. Γραμμική Άλγεβρα. Λογισμός ΙΙ. Διαφορικές εξισώσεις.
 • Υπολογιστικά Συστήματα:

  • Rack Mounted Cluster, HP Blade C7000
  • 8 HP Proliant BL460 with 2 Quad-Core E5310, 16GB RAM, Centos 5.1
  • 1 HP StorageWorks SB40 with 6x140GB HD
  • HP xw8200, Intel Xeon 3.6Ghz, 8GB RAM, Mandriva Linux 2005

  Πειραματικός Εξοπλισμός:

  • Accelerometers (45) of different types (±2g to ±50g) - Kistler Instrumente AG. Dynamometers (2) of different types (2kN to 5kN) - Kistler Instrumente AG. Displacement transducers LVDT (3) - LUCAS. Vibration microphones (2) - PCB. Strain gauges - HBM.
  • Impact hamers (2) of 5kN and 10 kN, 6.5Hz - Kistler Instrumente AG.
  • System for measurement of modal characteristics of large structures (natural frequencies, modal damping and mode shapes).
  • Electrodynamic shaker system - Labworks Inc.
  • data acquisition systems - National Instruments (N.I.), SCXI 1001 (multiplexing chassis to 96 channels) - N.I., SCXI 1000DC (multiplexing chassis to 32 channels) with accelerometer module conditioner of 8 channels (4X Ν.Ι. SCXI 1531) and strain gauges module conditioner of 8 channels (6X Ν.Ι. SCXI 1520).
  • Different types of Dynamic Signal Acquisition (A/D converters PCI, USB, PCMCIA,Wireless, CDAQ) - National Instruments.
  • Experimental test structures, like a ground vehicle model with high modal density plus four supporting substructures with strongly nonlinear action and simpler models, used for research and teaching.

 • Το Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών έχει την δυνατότητα να παράσχει τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις εξής περιοχές:

  • Προσδιορισμός δυναμικής απόκρισης και εντατικής κατάστασης κατασκευών και μηχανών
  • Μέτρηση και αξιολόγηση ταλαντωτικών μεγεθών (ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφές, μέτρα απόσβεσης και δυναμική απόκριση)
  • Παραμετρική μορφική αναγνώριση και διάγνωση βλαβών σε κατασκευές
  • Δυναμική απόκριση, ταλαντώσεις και ευστάθεια μηχανισμών και διατάξεων με πολλαπλά μηχανικά μέλη
  • Προσδιορισμός δυναμικής συμπεριφοράς, ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, εξισορρόπηση μαζών και σταθεροποίηση ροής ισχύος σε διατάξεις με περιστρεφόμενα μέλη
  • Δυναμική απόκριση μηχανικών διατάξεων που εμπλέκονται με οδοντωτούς τροχούς
  • Μελέτη δυναμικής και ταλαντωτικής συμπεριφοράς οχημάτων
  • Αλληλεπίδραση κατασκευής-υγρού σε δεξαμενές και σε οχήματα μεταφοράς υγρών καυσίμων
  • Έλεγχος ταλαντώσεων και μείωση θορύβων με σχεδιασμό συστημάτων απόσβεσης
  • Δυναμικός υπολογισμός θεμελιώσεων μηχανολογικών διατάξεων
  • Σεισμική απόκριση κατασκευών
  • Σχεδιασμός συστημάτων αυτόματου ελέγχου για μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα.
  • Βελτιστοποίηση μηχανολογικών δυναμικών συστημάτων και συστημάτων διεργασιών.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Σωτήριος Νατσιάβας

ΔΕΠ

Παναγιώτης Σεφερλής

ΔΕΠ

Βασίλειος Ρόθος

ΔΕΠ