Εργαστήριο Δομικών Υλικών

Εργαστήριο Δομικών Υλικών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας: T.E.T.K.

Διευθυντής: Μαρία Στεφανίδου

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ: 107/τ.Β./ 31/1/2007

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310995635 - Email: stefan@civil.auth.gr

 • Το Εργαστήριο Δομικών Υλικών αποτελεί ένα από τα βασικά Εργαστήρια που λειτουργούν από την ίδρυση της Πολυτεχνικής σχολής. Παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, πάνω στα σύγχρονα υλικά δόμησης (τσιμέντο, αδρανή, σκυρόδεμα, χάλυβας), στα παραδοσιακά υλικά μνημείων και ιστορικών κτιρίων, καθώς και σε υλικά επισκευών.

  Έρευνα

  Τα τελευταία είκοσι χρόνια, το Εργαστήριο έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα που αφορά κυρίως σε δύο ερευνητικά πεδία/τομείς:

  - Εφαρμοσμένη έρευνα για την προώθηση νέων υλικών στην παραγωγή και την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση, προς όφελος:

  •  της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενέργειας
  •  προστασίας του περιβάλλοντος
  •  οικονομίας των κατασκευών

  - Έρευνα για την ανάλυση των ιστορικών υλικών της μνημειακής κληρονομιάς και τη συντήρηση και στερέωση κτιρίων με συμβατά υλικά, καθώς και γενικότερα για υλικά επισκευής κατασκευών. Επίσης τα τελευταία χρόνια γίνεται έλεγχος των ιδιοτήτων νανο-τροποποιημένων δομικών υλικών.

  Εκπαίδευση

  Το Εργαστήριο έχει στην ευθύνη του 2 μαθήματα κορμού και 4 μαθήματα επιλογής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

  Παράλληλα τα μέλη του συμμετέχουν σε 6 μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Προστασία και Συντήρηση Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και σε 1 μάθημα του μεταπτυχιακού κύκλου του Τμήματος χημείας ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 • Εξοπλισμός

  Οπτικό μικροσκόπιο (Leitz LABORLUX), Στερεοσκόπιο (Leica M10), Image analysis system (ProgRes Capture Pro2.5), Κόσκινα (ASTM, ISO3310-1), Particle size analysis (MALVERN 2000), Nitrogen adsorption (Β.Ε.Τ. Qunatachrome), mercury porosimetry (Quantachrome), XRD (Philips PW1830), XRF, DTA-TG (TA Instruments SDT 2960 (σε λειτουργία από το 1988)  NETZSCH STA 449 F5 Jupiter), Atomic absorption (Perkin Elmer AAS3110), Ionic chromatography (Altec 325HPLC Pump), 3 μηχανές κάμψης-θλίψης δοκιμίων κονιαμάτων-σκυροδέματος, load cells, LVDT, 2 θάλαμοι συντήρησης, pH-meter, σονόμετρο, 3 κλίβανοι, 3 μίξερ κονιαμάτων, 1 μίξερ ενεμάτων, 2 μπετονιέρες 60lt, 1 μπετονιέρα 40lt, συσκευή συμπύκνωσης Proctor, CBR, Φορητός εξοπλισμός μη καταστροφικών ελέγχων, θάλαμος γήρανσης υλικών, θάλαμος αλατονέφωσης

 • Παροχή υπηρεσιών

  • μελέτη συνθέσεων σκυροδεμάτων, κονιαμάτων
  • σχεδιασμός, έλεγχος υλικών ειδικών εφαρμογών (σκυροδέματα, κονιάματα) με χρήση προσμίκτων και προϊόντων νανοτεχνολογίας
  • αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση
  • ανάλυση, χαρακτηρισμός ιστορικών υλικών (κονιάματα, λίθοι, οπτόπλινθοι) και έλεγχος συμβατών υλικών αποκατάστασης μνημείων
  • επισκόπηση κατάστασης διατήρησης κατασκευών από Ο/Σ και τοιχοποιία (εφαρμογή NDT, χαρτογράφηση παθολογίας)
  • έλεγχος υλικών συντήρησης, επισκευής και ενίσχυσης κατασκευών

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Μαρία Στεφανίδου

ΔΕΠ

Ελευθέριος Αναστασίου

ΔΕΠ

Βασιλική Πάχτα

ΕΔΙΠ

Αλέξανδρος Μπάτσιος

ΕΔΙΠ

Σταυρούλα Κονοπίση

ΕΤΕΠ

Μιχαήλ Παπαχριστοφόρου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Αλέξανδρος Λιάπης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Φωτεινή Κεσικίδου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ειρήνη Τσαρδάκα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ασπασία Καρόζου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ευαγγελία Τσαμπαλή

Επιστημονικός Συνεργάτης