Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών (LDL) Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τομέας: Γλωσσολογίας και Διδακτικής

Διευθυντής: Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 16/13-2-1990 τ. Α΄

 • Το Εργαστήριο Διδακτικής ζωντανών Γλωσσών  (LDL) είναι το πρώτο που δημιουργήθηκε στην ελληνική επικράτεια με αντικείμενό του την ανάπτυξη της έρευνας στον χώρο της Διδακτικής της Γλώσσας και των Νέων Τεχνολογιών, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και τη συνέργεια, όπως αυτή εκφράζεται διεθνώς.
  Το Εργαστήριο LDL, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες σε τομείς της βασικής έρευνας και των εφαρμογών των αντικειμένων της Διδακτικής και των Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών:
  - Διδακτική της Γλώσσας και του Πολιτισμού.
  - Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
  - Διαπολιτισμικότητα και Πολυγλωσσία
  - Γλώσσα, Επικοινωνία και Τεχνολογία στο σύγχρονο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον.

  Στόχος του Εργαστηρίου είναι να συνδυάσει μεθοδολογίες και καλές πρακτικές από διαφορετικά πεδία στο πλαίσιο κοινών έργων, που θα υποστηρίξουν τη διαχείριση δεδομένων και την παραγωγή, μελέτη, διαφύλαξη και διακίνηση κάθε είδους τεκμηρίων, υποστηρίζοντας και προωθώντας την έρευνα σε όλους τους κλάδους.

  Για την επίτευξη του στόχου αυτού, επιδιώκει την ανάπτυξη και τον διαμοιρασμό τεχνικών δεξιοτήτων και την ενσωμάτωσή τους στα επιμέρους έργα, την πρόσβαση σε ειδικά λογισμικά, τη διάχυση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας μέσα από εργαστήρια, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια και κοινά έργα. Έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των φοιτητών, ώστε να δημιουργηθεί ένας πυρήνας νέων επιστημόνων που θα στελεχώσει το αναδυόμενο πεδίο με όρους αριστείας και αποτελεσματικότητας, ενώ στο επίκεντρό του βρίσκεται ο μεθοδολογικός προβληματισμός, η αξιολόγηση υλικών και προϊόντων στο πεδίο, όπως και η δημιουργία προγραμμάτων σπουδών.

 • Το Εργαστήριο καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των μελών του Τομέα, ενώ παράλληλα υποστηρίζει, αυτόνομα ή/και σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  - Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας,
  - Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης,
  - Εργαστήριο FoReLL του Πανεπιστημίου Poitiers (http://ll.univ-poitiers.fr/didalang-fles/spip.php?article55),
  - Εργαστήριο RCEL του ΕΚΠΑ,
  - E-school.
  Παράλληλα, παρέχει και κοινωνικό έργο μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως υποστήριξη σε προγράμματα πιστοποίησης εκπαιδευτικών του ΥΠΕΠΘ και διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης καθηγητών ξένων γλωσσών.
  Το Εργαστήριο θέτει ως στόχους: (α) την εισαγωγή και την άσκηση των προ- και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος στη χρήση των υπολογιστών και των δικτύων, (β) την υποστήριξη της έρευνας των μελών του Τμήματος στο πεδίο των τεχνολογικών και διδακτικο-παιδαγωγικών εφαρμογών, (γ) την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και επιμορφωτικών προγραμμάτων στις περιοχές των διδακτικών και τεχνολογικών γλωσσικών εφαρμογών.

  Tο Εργαστήριο έχει υποστηρίξει και υποστηρίζει επίσης ενεργά τη διδασκαλία και την έρευνα των Προγραμμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ, ΦΕΚ 1994–11/10/07, αριθμ.79976/Β7, ΔΠMΣ) και στο βαθμό του δυνατού στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων.
  O σύγχρονος εξοπλισμός, καθώς και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου επιτρέπουν την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ευρώπης και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και επιμορφωτικών προγραμμάτων στις περιοχές των τεχνολογικών γλωσσικών εφαρμογών.

 • Το Εργαστήριο έχει υλικοτεχνική υποδομή που κατανέμεται σε τρεις αίθουσες. Οι νησίδες Η/Υ στεγάζονται στον 2ο όροφο του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής και καταλαμβάνουν τις αίθουσες 308α και 308β. Η αίθουσα 308α στεγάζει υπολογιστές του Τμήματος για χρήση κατά την διάρκεια εργαστηριακών μαθημάτων, ενώ η η αίθουσα 308β φιλοξενεί υπολογιστές για χρήση κατά τη διάρκεια μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  Σε ώρες που δεν πραγματοποιούνται μαθήματα, οι αίθουσες διατίθενται για χρήση από τους φοιτητές του Τμήματος.
  Το Εργαστήριο προσπαθεί, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δημιουργήσει μία εξειδικευμένη βιβλιοθήκη με κατεύθυνση τις Νέες Τεχνολογίες, την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση πολυμέσων , κ.ά.
  Τίτλοι σχετικών βιβλίων βρίσκονται στην βιβλιοθήκη του Τομέα Γλωσσολογίας/Διδακτικής του Τμήματος (αιθ. 307), η οποία διαθέτει υποδομές σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

  Συγκεκριμένα:

  35 PC οργανωμένοι σε δύο αίθουσες διδασκαλίας.
  2 PC Server
  1 PC Backup Server
  1 PC Web Server
  1 Cisco Router 3600, 1 Cisco Switch 24 port, 4 3Com Switch 8 port, 1 HP Hub 16 port
  2 PC υποστήριξης για το ΔΠΜΣ
  2 PC γραμματειακής υποστήριξης
  1 PowerMac G4 για επεξεργασία ψηφιακού Video και γραφιστικές εργασίες
  3 εκτυπωτές (Δικτυακοί)
  3 σαρωτές
  2 Video Projector

  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  1 Σύστημα Δορυφορικής Τηλεόρασης με κάτοπτρο 2,5 μέτρων τηλεχειριζόμενο, με αναλογικό και ψηφιακό δέκτη
  2 Video S-VHS και 2 Video VHS , 2 Camcorders Hi8 , 1 Camcorder DV , 1 Digital Camera , 2 TV και 2 TV monitors

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA)
  Κάθε Η/Υ είναι εξοπλισμένος με CD/DVD drive και όλοι διαθέτουν ηχεία και μικρόφωνο επάνω στην οθόνη τους.