Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων

Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τομέας: Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Διευθυντής: Ελένη Αβραάμ, Αναπλ. Καθηγήτρια

ΦΕΚ Ίδρυσης: Β.Δ. 251/29/3/65

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310992301 - Email: eabraham@for.auth.gr

  • Αποτίμηση, αξιοποίηση και διαχείριση οικοσυστημικών υπηρεσιών των λιβαδικών οικοσυστημάτων – Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων
  • Σοσιο-οικονομικές επιπτώσεις και πολιτική σε σχέση με τα λιβαδικά οικοσυστήματα
  • Ανόρθωση λιβαδικών οικοσυστημάτων
  • Σχέσεις Αγροτικών ζώων και Άγριας Πανίδας στα Λιβάδικά Οικοσυστήματα
  • Λειμώνες και κτηνοτροφικά φυτά
 • Το Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων έχει την αναγκαία εργαστηριακή και υπαίθρια υποδομή για διεξαγωγή έρευνας και συμμετέχει ήδη σε διάφορα εθνικά και διεθνή προγράμματα. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός αφορά κυρίως την εκτίμηση της θρεπτικής αξίας των κτηνοτροφικών φυτών. Επιπλέον, συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που συνδέονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της μονάδας.

  • Εκτίμηση χημικής σύστασης κτηνοτροφικών ειδών
  • Εκτίμηση αντιποιοτικών χαρακτηριστικών των φυτικών ειδών
  • Μέτρηση φυτοκάλυψης και προσδιορισμός της σύνθεσης φυτικών ειδών και της ποικιλότητας
  • Εκπόνηση μελετών και διαχειριστικών σχεδίων
  • Αποτίμηση της γενετικής ποικιλότητας κτηνοτροφικών φυτών και αξιοποίηση τους σε λειμώνες