Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής – Γεωβοτανικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τομέας: Δασικής Παραγωγής- Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 116/10-6-75

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310992765, 2310992773 - Email: ktheodor@for.auth.gr

  • Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική (Συστηματική Βοτανική και Χωρολογική, Κοινωνική και Ιστορική Γεωβοτανική) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Δασοβοτανικός Κήπος (ΤAU), Ερμπάριο (Herbarium) φυτικών taxa, Εργαστήριο ανάλυσης γύρης.
  • Θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Πανεπιστημιακά δάση, εκπαιδευτικές εκδρομές.
  • Φυτοκοινωνιολογική έρευνα χερσαίων οικοσυστημάτων και Τύπων οικοτόπων. Χλωριδική έρευνα και  Φυτοποικιλότητα χερσαίων οικοσυστημάτων. Συστηματική Βοτανική (Μορφολογικά γνωρίσματα φυτών, χωρολογία φυτών, Γυρεομορφολογία) χερσαίων οικοσυστημάτων.
  • Έρευνα ιστορίας της βλάστησης μέσω ανάλυσης γύρης (Παλυνολογική έρευνα ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης). Παρακολούθηση (monitoring) ειδών χλωρίδας, τύπων βλάστησης και σύγχρονων κατακρημνισμάτων γύρης.
 • Στερεοσκόπια, μικροσκόπια, φυγόκεντρος, απαγωγός, ξηραντήριο φυτικών δειγμάτων, ζυγοί ακριβείας, τρυπάνι δειγματοληψίας ιζημάτων.
  • Ερευνα φυτοκοινωνιών των χερσαίων, κυρίως δασικών, οικοσυστημάτων.
  • Ερευνα χωρολογίας και συστηματική των χερσαίων, κυρίως δασικών μονάδων βλάστησης.
  • Ερευνα ιστορίας της βλάστησης μέσω ανάλυσης γύρης.
  • Χλωριδική έρευνα των χερσαίων, κυρίως δασικών οικοσυστημάτων. Ταυτοποίηση φυτικών δειγμάτων.
  • Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και τύπων οικοτόπων (NATURA 2000).

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

ΔΕΠ

Ελένη Ελευθεριάδου

ΔΕΠ

Σαμψών Παναγιωτίδης

ΔΕΠ

Ηλίας Χριστόπουλος

ΕΔΙΠ