Εργαστήριο Γλωσσολογίας (LingLab)

Εργαστήριο Γλωσσολογίας (LingLab) Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Φιλολογίας

Τομέας: Γλωσσολογίας

Διευθυντής: Δέσποινα Παπαδοπούλου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1771/17-06/2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310997054 - Email: depapa@lit.auth.gr

 • Σχεδιασμός & διεξαγωγή γλωσσολογικών πειραματικών έργων

  Δημιουργία & επισημείωση σωμάτων κειμένων

  Εξοικείωση των φοιτητών με τις εμπειρικές μεθόδους στη γλωσσολογική επιστήμη

 • Υπολογιστές (σταθεροί και laptops)

  Πολυμηχανήματα

  Βιντεοκάμερες

  Μαγνητόφωνα και μικρόφωνα

  Λογισμικά για τη διεξαγωγή γλωσσολογικών πειραμάτων (E-prime, OpenSesame)

  Λογισμικά για τη δημιουργία και επισημείωση σωμάτων κειμένων (UAM Tool)

 • Διεξαγωγή σεμιναριακών μεταπτυχιακών μαθημάτων

  Ερευνητικά προγράμματα

  Διαλέξεις

  Ομιλίες

  Επιμορφωτικά σεμινάρια

  Webinars

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Δέσποινα Παπαδοπούλου

ΔΕΠ

Αλέξανδρος Τάντος

ΔΕΠ

Νικόλαος Αμβράζης

ΕΔΙΠ

Ειρήνη Κόντα

ΕΔΙΠ

Γεωργία Φωτιάδου

ΕΔΙΠ