Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τομέας: Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Διευθυντής: Κατερίνα Νικολαΐδου (αναπλ. Θωμαή Αλεξίου)

ΦΕΚ Ίδρυσης: 113615/B1

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 99 7460 - Email: dimitm@enl.auth.gr

 • Το Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης  καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο  στα εξής πεδία:

  1. μελέτη της ανάπτυξης της δεύτερης/ξένης γλώσσας και των στρατηγικών επεξεργασίας των σχετικών γλωσσικών δομών (παραγωγή και κατανόηση),
  2. διερεύνηση των αναπτυξιακών σταδίων, των γραμματικών ιδιοτήτων της πρώτης και δεύτερης γλώσσας, και των μεταβλητών που επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη
  3. μελέτη της ανάπτυξης της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής σε παιδιά φυσιολογικής γλωσσικής ανάπτυξης και σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή.
  4. δημιουργία βάσης δεδομένων που αφορούν τον έλεγχο
   • αναπτυξιακών σταδίων,
   • χαρακτηριστικών συνεχούς λόγου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα και
   • μεταβλητών που επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη
 • To Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης στεγάζεται στον 3ο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (χώρος 308 Δ). Είναι εξοπλισμένο με 10 σταθμούς εργασίας (φορητούς και σταθερούς), δύο μονάδες Tobii Eye Tracker (φορητό και σταθερό) και δύο εκτυπωτές (laser, color inkjet). Οι ερευνητές μεταξύ άλλων έχουν στη διάθεσή τους εφαρμογές όπως: Ε-prime και SPSS. Το εργαστήριο είναι στελεχωμένο με ένα μέλος ΕΔΙΠ και υποστηρίζεται τεχνικά από ένα μηχανικό υπολογιστών, μέλος ΕΤΕΠ. Επίσης, στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων στελεχώνεται από μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αικατερίνη Νικολαΐδου

ΔΕΠ

Μαρία Δημητρακοπούλου

ΕΔΙΠ

Θωμαή Αλεξίου

ΔΕΠ

Αναστάσιος Πασχάλης

ΕΤΕΠ