Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Παιδαγωγική - Τμήμα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διευθυντής: Βενετία Αποστολίδου

ΦΕΚ Ίδρυσης: B' 3116/29.09.2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310995094 - Email: neta@eled.auth.gr

 • Το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο αφενός την διεξαγωγή έρευνας στο διεπιστημονικό πεδίο της Ανάγνωσης και της Γραφής, με εστίαση στην καταγραφή και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι διαδικασίες αυτές συντελούνται σε εκπαιδευτικά αλλά και σε ποικίλα κοινωνικά πλαίσια, και αφετέρου τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής.

  Το ερευνητικό πεδίο που το εργαστήριο μελετά είναι ένα ευρύ διεπιστημονικό πεδίο στο οποίο συνδράμουν η εφαρμοσμένη γλωσσολογία, η θεωρία της λογοτεχνίας, η κοινωνιολογία του πολιτισμού, η αναπτυξιακή, η κοινωνική και η γνωστική ψυχολογία, η παιδαγωγική. Ειδικότερα το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου αφορά τα εξής πεδία:

  • Διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας
  • Προφορικότητα και ανάγνωση. Η ανάγνωση στο σπίτι κατά την προσχολική περίοδο
  • Πρώτη ανάγνωση και γραφή
  • Αναγνωστικές πρακτικές στο σχολείο
  • Θεωρίες για την αναγνωστική ανταπόκριση. Εξαγωγή νοήματος. Το νόημα ως διακύβευμα
  • Η έννοια της προσωπικότητας και του εαυτού και η συμβολή της ανάγνωσης / αφήγησης στην κατασκευή της.
  • Η ανάγνωση και η γραφή σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα
  • Σχολικό / εξωσχολικό βιβλίο. Προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης στο σχολείο.
  • Το παιδικό βιβλίο στο διαδίκτυο
  • Προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης στην κοινωνία
  • Προγράμματα δημιουργικής γραφής
  • Μέθοδοι διερεύνησης της αναγνωστικής ανταπόκρισης των παιδιών, εφήβων, νέων, ενηλίκων αναγνωστών.
  • Σχέση ανάγνωσης και γραφής
  • Οι εκπαιδευτικοί ως αναγνώστες.
  • Οι σχολικές βιβλιοθήκες και η συμβολή τους στα προγράμματα σπουδών και στη σχέση των μαθητών με την ανάγνωση.
  • Ανάγνωση εικόνων
  • Διαμόρφωση αναγνωστικών προτιμήσεων των μαθητών
  • Αντιλήψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονιών γύρω από την ανάγνωση.
  • Η ανάγνωση στα προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Η ανάγνωση ως κοινωνικό αγαθό. Σχέση σχολείου – κοινωνίας ως προς την ανάγνωση.
  • Η προώθηση της ανάγνωσης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Η ανάγνωση και η γραφή στις διαδικτυακές κοινότητες
  • Ψηφιακά εργαλεία γραφής, λ.χ. digital story
 • Το Εργαστήριο στεγάζεται στις αίθουσες 2-3 στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 29. Ο εξοπλισμός του αποτελείται από υπολογιστές και συστήματα προβολής και τηλεδιάσκεψης.

 • Το Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στο Σχολείο και στην Κοινωνία του ΠΤΔΕ μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες επιμόρφωσης και συμβουλευτικής στα σχολεία, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Συγκεκριμένα οι τομείς στους οποίους μπορούν να προσφερθούν τέτοιες υπηρεσίες είναι:

  • Διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας
  • Πρώτη ανάγνωση και γραφή
  • Η ανάγνωση και η γραφή σε μαθητές/τριες που έχουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα
  • Μαθησιακές δυσκολίες που σχετίζονται με την ανάγνωση και τη γραφή
  • Συμβουλευτική γονέων σε θέματα ανάγνωσης και γραφής και σχέσεων οικογένειας και σχολείου
  • Προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης στο σχολείο
  • Προγράμματα δημιουργικής γραφής
  • Συγκρότηση, εμπλουτισμός σχολικής βιβλιοθήκης και αξιοποίησή της στη διδασκαλία των μαθημάτων.
  • Οπτικός γραμματισμός
  • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας

  Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει το Εργαστήριο στο Σχολείο μπορεί να έχουν τις εξής μορφές: ενδοσχολική επιμόρφωση, διοργάνωση σεμιναρίων, προσωπικές συνεργασίες με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων συναφών με το περιεχόμενο του Εργαστηρίου, σχεδιασμός εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα σχολεία ή πολιτιστικούς φορείς, διάθεση εκπαιδευτικών υλικών, ψηφιακών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Βενετία Αποστολίδου

ΔΕΠ

Τριανταφυλλιά Κωστούλη

ΔΕΠ

Αθανάσιος Αϊδίνης

ΔΕΠ

Φωτεινή Παπαδημητρίου

ΔΕΠ

Ευαγγελία Φίστα

ΔΕΠ

Χριστοδούλα Μητακίδου

ΔΕΠ

Ιωάννα Μπίμπου

ΔΕΠ

Ανδρέας Καρακίτσιος

ΔΕΠ

Μελπομένη Κανατσούλη

ΔΕΠ

Σοφία Γαβριηλίδου

ΔΕΠ

Φωτεινή Κουγιουμτζάκη

ΔΕΠ

Ευαγγελία Μπουγατζέλη

ΕΔΙΠ

Βασίλης Αλεξίου

ΔΕΠ