Εργαστήριο Γεωφυσικής

Εργαστήριο Γεωφυσικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Γεωλογίας

Τομέας: Γεωφυσικής

Διευθυντής: Παπαζάχος Κωνσταντίνος

ΦΕΚ Ίδρυσης: Β1/70/22-4-83

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 998526 - Email: vlachoud@geo.auth.gr

 • Το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας αναπτύσσει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον (Σεισμολογία, Φυσική Εσωτερικού της Γης).

  Εκπαιδευτικό αντικείμενο: 
  Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Τμήματος Γεωλογίας, το Εργαστήριο Γεωφυσικής έχει την ευθύνη της διδασκαλίας 9 μαθημάτων (4 υποχρεωτικά και 5 επιλογής) για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος και 8 μαθημάτων στα πλαίσεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία. Παράλληλα, έχει την ευθύνη διδασκαλίας μαθημάτων του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, που εντάσσονται ώς μαθήματα επιλογής σε προγράμματα σπουδών άλλων Τμημάτων (π.χ Τμ. Μαθηματικών, Τμ. Φυσικής).

  Ερευνητικό αντικείμενο:
  Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γεωφυσικής αφορούν στη μελέτη και πρόβλεψη των φυσικών καταστροφών (σεισμοί, tsunamis) και τη μελέτη της δομής του εσωτερικού της Γης με έμφαση στα ανώτερα στρώματα, τα οποία παρουσιάζουν οικονομικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.
  Το Εργαστήριο Γεωφυσικής έχει συμβάλλει στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, που αφορούν στο φυσικό και το δομημένο περιβάλλον, με τη συμμετοχή του στη σύνταξη του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ), την παροχή πληροφοριών για την κατασκευή και την αντισεισμική θωράκιση σημαντικών κατασκευών (φραγμάτων, εργοστασιακών μονάδων, νοσοκομείων κ.λ.π.), την ενημέρωση των πολιτών και των αρμόδιων αρχών σε θέματα εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας σε περιόδους σεισμικής έξαρσης.

  Ειδικότερα, το Εργαστήριο Γεωφυσικής εκπονεί ερευνητικά έργα στα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Μακράς και βραχείας διάρκειας πρόγνωση των σεισμών
  • Δομή του φλοιού και του άνω μανδύα της Γης
  • Διάδοση και απόσβεση των σεισμικών κυμάτων
  • Παραμορφώσεις του γήινου φλοιού
  • Παγκόσμια σεισμικότητα
  • Σεισμικότητα του ελληνικού χώρου και των γύρω περιοχών
  • Μελέτη σεισμικών ακολουθιών
  • Σεισμική επικινδυνότητα
  • Μικροζωνικές μελέτες
  • Δυναμικά πεδία
  • Προσομοίωση εδαφικής κίνησης από ισχυρούς σεισμούς
  • Χαρακτηριστικά διάρρηξης μεγάλων σεισμών του ελλαδικού χώρου
  • Ανακατανομή των τάσεων μετά τη γένεση μεγάλων σεισμών

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Γεώργιος Καρακαΐσης

ΔΕΠ

Βασίλειος Καρακώστας

ΔΕΠ

Αναστασία Κυρατζή

ΔΕΠ

Ελευθερία Παπαδημητρίου

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Παπαζάχος

ΔΕΠ

Εμμανουήλ Σκορδύλης

ΔΕΠ

Θεόδωρος Τσάπανος

ΔΕΠ

Παναγιώτης Χατζηδημητρίου

ΔΕΠ

Δομίνικος Βαμβακάρης

ΕΔΙΠ

Οδυσσέας Γαλάνης

ΕΔΙΠ

Ελένη Καραγιάννη

ΕΔΙΠ

Ιωάννα Καραγιάννη

ΕΔΙΠ

Δέσποινα Κεμεντζετζίδου

ΕΔΙΠ

Αρετή Πάνου

ΕΔΙΠ

Παρθένα Παραδεισοπούλου

ΕΔΙΠ

Πέτρος Τριανταφυλλίδης

ΕΔΙΠ

Δήμητρα Βλάχου

ΕΔΙΠ

Ελπίδα Κωνσταντινίδου

ΕΔΙΠ

Αθανάσιος Καραμεσίνης

ΕΔΙΠ

Λέξεις-Κλειδιά: ,