Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διευθυντής: Αναπ.Καθηγητής Θωμάς Κωτσόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ_153/1990, τ. Α

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αναπ. Καθηγητής Θωμάς Κωτσόπουλος +302310991796 - Email: mkotsop@agro.auth.gr

 • Το Εργαστήριο καλύπτει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό αντικείμενο του Τμήματος Γεωπονίας στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές:

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Κατασκευαστικά στοιχεία θερμοκηπίων. Θερμικές και οπτικές ιδιότητες υλικών κάλυψης θερμοκηπίων. Παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της θερμοκρασίας-υγρασίας αέρα και εδάφους. Ενεργειακό ισοζύγιο θερμοκηπίων. Θέρμανση, αερισμός και δροσισμός θερμοκηπίων. Στατική συμπεριφορά και εκτίμηση της δυναμικής πίεσης του ανέμου στο σχεδιασμό των θερμοκηπίων

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ενεργειακό ισοζύγιο κτηνοτροφικών κτιρίων. Θέρμανση, αερισμός δροσισμός κτηνοτροφικών κτιρίων. Μοντέλα προσδιορισμού της θερμοουδέτερης ζώνης και της κάτω κρίσιμης θερμοκρασίας των παραγωγικών ζώων. Σχεδιασμός, μελέτες σκοπιμότητας και έλεγχος αγροτικών κατασκευών. Θερμοκηπιακού τύπου κτηνοτροφικές κατασκευές. Στατική συμπεριφορά κτηνοτροφικών κατασκευών.

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Μηχανολογικός εξοπλισμός συντήρησης, προετοιμασίας και παράθεσης τροφής, συλλογής ζωοκομικών προϊόντων. Μηχανήματα άμελξης και συντήρησης του γάλακτος (Ψύξη γάλακτος)  Βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Φωτισμός.

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  Συστήματα απομάκρυνσης των ζωικών αποβλήτων από τις σταβλικές εγκαταστάσεις. Επεξεργασία αποβλήτων με φυσικές και χημικές μεθόδους. Αξιοποίηση των ζωικών αποβλήτων με σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους (Παραγωγή ενέργειας - βιοαέριο, Παραγωγή Πρωτεΐνης και ζωοτροφών από τα κτηνοτροφικά απόβλητα, κομποστοποίηση).

 • Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ., διαθέτει  :

  • Αέριο Χρωματογράφο TCD
  • Αέριο Χρωματογράφο FID
  • Αναερόβια συστήματα παραγωγής υδρογόνου και μεθανίου
  • Πυρολυτικούς φούρνους
  • Ψυχόμενη φυγόκεντρο
  • Σπεκτροφωτόμετρο
  • Περισταλτικές αντλίες
  • Συσκευή απόσταξης Kjedahl
  • Eγκατεστημένα θερμοκήπια
  • Καταγραφικό σύστημα δεδομένων
  • Υδροπονικό σύστημα καλλιεργειών θερμοκηπίων

 • Το εργαστήριο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τρίτους:

  • Υπολογισμός του δυναμικού παραγωγής σε μεθάνιο διαφόρων υποστρωμάτων
  • Μελέτη και βελτιστοποίηση των μονάδων παραγωγής βιοαερίου κατά περίπτωση
  • Μοντελοποίηση του εκάστοτε προτεινόμενου συστήματος σε εργαστηριακή κλίμακα ώστε να διερευνηθούν πιθανά προβλήματα από την λειτουργία του και να επέλθει βελτιστοποίηση της παραγωγής του βιοαερίου
  • Aξιοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων και φυτικών υπολειμμάτων για παραγωγή λιπασμάτων
  • Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στις κτηνοτροφικές μονάδες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις για την βελτιστοποίηση του ελέγχου και ρύθμισης του μικροπεριβάλλοντος

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Θωμάς Κωτσόπουλος

ΔΕΠ

Αναστασία Μαρτζοπούλου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Σωτήριος Καλαμάρας

Επιστημονικός Συνεργάτης

Βασίλειος Φιρφιρής

Επιστημονικός Συνεργάτης

Μαρία-Λήδα Χρήστου

Επιστημονικός Συνεργάτης