Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας

Διευθυντής: Αικατερίνη Καραμανώλη

ΦΕΚ Ίδρυσης: Ν.3577/1927

 • Τρέχοντα ερευνητικά πεδία
  Η επίδραση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων στις λειτουργίες των φυτών και ιδιαίτερα στη φωτοσύνθεση
  Ο προσδιορισμός των μεταβολιτών (metabolomics profile) κατά τη διάρκεια μιας καταπόνησης ή στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του φυτού
  Η ανάπτυξη μηχανισμών χημικής άμυνας και ο ρόλος των δευτερογενών μεταβολιτών
  Οι αλληλεπιδράσεις των φυτών με άλλους οργανισμούς στη φυλλόσφαιρα κα ιδιαίτερα με επίφυτα βακτήρια
  Η επίδραση των βιοδιεγερτών συμπεριλαμβανομένων των PGPR βακτηρίων στην ανάπτυξη και άμυνα των φυτών.