Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: Αγροτικής Οικονομίας

Διευθυντής: Νάστης Στέφανος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 86/Α΄/6.4.1981

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Θωμάς Μπουρνάρης

ΔΕΠ

Στέφανος Νάστης

ΔΕΠ