Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής μηχανικής (ΕΒ)

Διευθυντής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ

ΦΕΚ Ίδρυσης: 114/1981

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 998264, 6946010217 - Email: dmoshou@agro.auth.gr

 • 4.1 Αυτοματισμοί και Ρομποτική σε Βιοσυστήματα

  α) Σχεδιασμός κίνησης, πλοήγηση ακριβείας, συντονισμός αυτόνομων-ρομποτικών οχημάτων, επίγειων και εναέριων
  β) Μηχατρονικά συστήματα παρακολούθησης υδατικών πόρων
  γ) Μη καταστροφικές τεχνικές προσδιορισμού ποιότητας και σύστασης σε βιολογικά υλικά και τρόφιμα.
  δ) Ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής νοημοσύνης και σύντηξης δεδομένων για υποστήριξη αποφάσεων και διάγνωση βλαβών σε γεωργικές εφαρμογές.

  4.2 Δονήσεις σε γεωργικά μηχανήματα

  α) Άνεση και παράγοντες κόπωσης χειριστών γεωργικών μηχανών.
  β) Πρόβλεψη παραγόντων κόπωσης με αντικειμενικά κριτήρια και ανάλυση βιοσημάτων.
  γ) Αυτόµατος έλεγχος δονήσεων σε γεωργικά μηχανήματα, ενεργές, ημιενεργές και παθητικές αναρτήσεις.
  δ) Ανάλυση δονήσεων για αυτοματοποιημένη διάγνωση και πρόγνωση βλαβών σε μηχανές και μηχανικά υποσυστήματα.

  4.3 Γεωργία ακριβείας

  α) Συστήματα αισθητήρων για την αυτόματη ανίχνευση και χαρτογράφηση απειλών (ζιζανίων, μυκήτων, ιών και εντόμων) σε καλλιέργειες.
  β) Συστήματα αισθητήρων για την ανίχνευση, αναγνώριση και χαρτογράφηση καταπονήσεων σε καλλιέργειες.
  γ) Μέτρηση παραγωγής σε οπωρώνες και μεγάλες καλλιέργειες με την χρήση νέων τεχνολογιών (RTK-GPS, zigbee, ambient computing).
  δ) Συστήματα ιχνηλασιμότητας προϊόντων και εργασιών εντός αγρού με χρήση νέων τεχνολογιών (RFID, barcode, GPS, zigbee, wearable computers, κλπ).

  4.4 Διαχείριση γεωργικών μηχανημάτων

  α) Τεχνικές βελτιστοποίησης διαχείρισης στόλου γεωργικών οχημάτων
  β) Βελτιστοποίηση διαχείρισης και οργάνωσης παραγωγής.

  4.5 Ενεργειακά Συστήματα

  α) Ανάπτυξη μοντέλων για την εξοικονόμηση ενέργειας στη διεργασία της ξήρανσης.
  β) Ανάπτυξη μοντέλων προσδιορισμού του ισοζυγίου στις ενεργειακές εισροές-εκροές σε καλλιεργητικά συστήματα.
  γ) Προσδιορισμός ενεργειακών πόρων σε γεωργικά συστήματα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  δ) Διάδοση ηλιακής ακτινοβολίας, κυκλοφορία αέρα, μεταφορά θερμότητας σε περιβάλλον θερμοκηπίου, και εφαρμογές σε βέλτιστη-ενεργειακά σχεδίαση

  4.6 Μηχανισμοί γεωργικών μηχανημάτων

  α) Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου χορτοκοπτικού μηχανισμού.
  β) Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου λειτουργίας μηχανισμού συγκομιδής καρπών με δονητή.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Δημήτριος Μόσχου

ΔΕΠ

Βασίλειος Φραγκος

ΔΕΠ