Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής

Διευθυντής: Πρόδρομος Χυτίρογλου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942