Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών

Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας

Διευθυντής: Πολύδωρος Αλέξιος

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 39/Α΄/16.2.1970 & 86/Α΄/6.4.1981

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310998811 - Email: palexios@agro.auth.gr

 •  Βελτίωση φυτών και παραγωγή βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού:
  :
  - Κλασσική μεθοδολογία βελτίωσης φυτών
  - Κυτταρογενετική και χρωμοσωμική μηχανική.
  - Συλλογή, διαχείριση και αξιοποίηση φυτoγενετικών πόρων.
  - Εφαρμογές σχημάτων Οργανικής Βελτίωσης.
  - Παραγωγή ενδοειδικών και διειδικών υβριδίων.
  - Αξιολόγηση ποικιλιών και εφαρμογή μεθοδολογιών Bελτίωσης
  για απόδοση και ποιότητα σε καλλιεργούμενα είδη.
  - Βιοτεχνολογία και in vitro τεχνικές στη βελτίωση των φυτών
  - Εμβολιασμός και επίδραση σε μορφολογικά, γενετικά και επιγενετικά χαρακτηριστικά
  - Γονιδιωματική και άλλες τεχνολογίες μεγάλης κλίμακας (-omics) στη βελτίωση

  Βιοδιαγνωστικές τεχνολογίες:

  - Ανάλυση γενετικής παραλλακτικότητας σε φυσικούς πληθυσμούς και βελτιωτικά υλικά με μοριακούς δείκτες και τεχνολογίες Next Generation Sequencing
  - Γενετική ταυτοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού με μοριακές μεθόδους
  - Ανίχνευση σε μοριακό επίπεδο συστατικών τροφίμων και ποτών
  - Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών