Εργαστήριο Βιοχημείας

Εργαστήριο Βιοχημείας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Χημείας

Τομέας: Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας

Διευθυντής: Θωμάς Γιαννακούρος

ΦΕΚ Ίδρυσης: Πρ. Διατ. 389, 9/6/1976, Τεύχος Πρώτο, Αριθμός Φύλλου 140

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-997768 - Email: giannako@chem.auth.gr

  • Ιστομηχανική (οστεογένεση, χονδρογένεση, οστεοαρθρίτιδα).
  • Γενετικά παρασκευάσιμα ικριώματα (synthetic Biology) για αναπλήρωση της εξωκυττάριας μήτρας, με ένθεση επαναλήψεων συγκεκριμένων πρωτεϊνικών επικρατειών.
  • In silico screening μικρών πεπτιδίων και έλεγχος της ικανότητάς τους για οστεογένεση/χονδρογένεση σε in vitro ευκαρυωτικά συστήματα (καρκινικά και «φυσιολογικάν» κύτταρα).
  • Βιολειτουργικότητα λεπτών υμενίων/ικριωμάτων με λειτουργική καθήλωση ακέραιων πρωτεϊνών ή τμημάτων τους.
  • Επίδραση μεταβολιτών του ανθρώπινου μικροβιώματος σε βιοϋλικά εμφυτεύσιμα για αντικατάσταση οστών/χόνδρων και για καρδιαγγειακά.
  • Σύνθεση «πράσινων» αντιβιοτικών, σε συνεργασία με το εργαστήριο Οργανικής Χημείας, για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. Pylori).
  • Mελέτες βιολογικής δραστικότητας νεοσυντιθέμενων ενώσεων και νανοσωματιδίων.
  • Μελέτες νεοσυντιθέμενων ενώσεων ως υποψήφιοι αναστολείς ενζύμων.
  • Μελέτη της αλληλεπίδρασης DNA-αντικαρκινικών φαρμάκων με ενζυμικούς και DNA βιοαισθητήρες.
  • Ενζυμα και δευτερογενείς μεταβολίτες από θερμόφιλα βακτήρια με βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον.
  • Βιολογική-ενζυμική αποικοδόμηση περιβαλλοντικών ρύπων και χρωστικών.
  • Βιοδείκτες για τη νόσο Alzheimer - Μελέτη μηχανισμών οξειδωτικού στρες και άλλων φλεγμονωδών παραγόντων που συμμετέχουν στην εκδήλωση της νόσου.
  • Κινάσες πρωτεϊνών - Σηματοδοτικά μονοπάτια μεταφοράς μηνύματος.
  • Μελέτη των μηχανισμών διαφοροποίησης και απόπτωσης καρκινικών κυττάρων.
  • Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών.
  • Oργάνωση του πυρηνικού φακέλου - Αλληλεπίδραση πρωτεϊνών εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης - ετεροχρωματίνης - Επίδραση σηματοδοτικών μονοπατιών στην πρόσδεση της ετεροχρωματίνης στον πυρηνικό φάκελο.
 • Το Εργαστήριο Βιοχημείας έχει πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις για καλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων και βακτηρίων και την πραγματοποίηση πειραμάτων  πρωτεϊνικής χημείας και μοριακής βιολογίας. Συγκεκριμένα είναι εξοπλισμένο με:

  • θαλάμους διαστρωματικής ροής αέρα
  • επωαστήρες CO2
  • απλά και ανάστροφα μικροσκόπια (με διάταξη αντίθετης φάσης και φθορισμού)
  • συσκευή ηλεκτροδιάχυσης
  • μετρητές κυττάρων
  • συσκευές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR)
  • ανιχνευτή ELISA
  • φυγοκέντρους και υπερφυγοκέντρους
  • συσκευή λυοφίλησης
  • καταψύξεις -20°C, -80°C
  • υγρό άζωτο
  • ψυκτικούς θαλάμους
  • θαλάμους αποστείρωσης
  • σύστημα καθαρού νερού
  • λουτρά εμβάπτισης
  • ποικιλία ανακινούμενων αναδευτήρων
  • άδεια για ραδιενεργές δοκιμασίες (32Ρ, 35S, 3Η, 14C)
  • Έλεγχος αντιμικροβιακής και αντιμυκητιακής δράσης

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Θεοδώρα Χολή-Παπαδοπούλου

ΔΕΠ

Αναστασία Πανταζάκη

ΔΕΠ

Ελένη Νικολακάκη

ΔΕΠ

Θωμάς Γιαννακούρος

ΔΕΠ

Παντελής Αρζόγλου

ΔΕΠ

Ρηγίνη Παπή

ΕΔΙΠ

Φωτεινή Ζαριφέ

ΕΤΕΠ

Κωνσταντίνος Ιωάννου

ΕΤΕΠ