Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών / Biblical Studies Lab

Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών / Biblical Studies Lab Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θεολογική - Τμήμα: Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Διευθυντής: Κυριακούλα Παπαδημητρίου

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ, τ. Β΄, 3060/26-9-2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6979251080 - Email: kyp@past.auth.gr

 • To Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών (Biblical Studies Lab) του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το ΦΕΚ, τ. Β, 3060/26-09-2016 και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των βιβλικών σπουδών, και ειδικότερα στη μελέτη της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, και των σχετικών με αυτήν πεδίων.
  Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο θεραπεύει τα εξής ερευνητικά αντικείμενα:

  • Ερμηνεία, Θεολογία και Ερμηνευτική της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης
  • Γλώσσες των βιβλικών κειμένων και Ελληνιστική Κοινή
  • Ιστορία χρόνων και Αρχαιολογία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης
  • Κριτική κειμένου και έκδοση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης
  • Βιβλικά κείμενα και Πολιτισμικές Σπουδές

  Λέξεις-κλειδιά:
  Βιβλικές σπουδές, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, Μετάφραση των Εβδομήκοντα, Ελληνιστική Κοινή, βιβλικές γλώσσες, βιβλική Ιστορία και Αρχαιολογία, Ερμηνευτική βιβλικών κειμένων, Βίβλος και πολιτισμός

  Το Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών περιλαμβάνει στις εκπαιδευτικές δράσεις του τα εξής:

  1) Το "EXEGETICUM" Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας, που απευθύνεται κυρίως στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας, ενώ είναι ανοιχτό σε κάθε ακαδημαϊκά ενδιαφερόμενο. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιστημονική ενημέρωση και συζήτηση με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στη διεθνή έρευνα για τις βιβλικές σπουδές, ο οποίος θεραπεύεται κυρίως με την πρόσκληση ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά το ακαδ. έτος 2015-16 το μεταπτυχιακό σεμινάριο Exegeticum λειτούργησε σε συνεργασία, μέσω τηλεδιάσκεψης, με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. κατόπιν απόφασης των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης και των δύο Τμημάτων.

  2) Το σεμινάριο "ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ", το οποίο διεξάγεται σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάλυσης Θρησκευτικού Λόγου (CADIR) του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λυών, και από το ακαδ. έτος 2-16-17 σε συνεργασία, επίσης, με το Σεμινάριο Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
  Το Σεμινάριο αναπτύσσει θέματα εφαρμογής της σημειωτικής θεωρίας σε κείμενα της Βίβλου, με σκοπό την ερμηνευτική της κατανόηση με σύγχρονους τρόπους προσέγγισης του νοήματός της. Έχουν παρουσιασθεί τα εξής θέματα:
  1. Εισαγωγή στα μοντέλα σημειωτικής ανάλυσης. Θεωρία και εφαρμογή
  2. Ιστορία και Θεωρία της Σημειωτικής. Μοντέλα και εφαρμογές
  3. Από την Πράξη στη Θεωρια”: Ανάλυση των προλόγων του αποστόλου Παύλου
  4. Ο ευ-αγγελικός λόγος συναντά τη θεωρία του λόγου: Ο ευαγγελισμός της Θεοτόκου
  5. Αντικείμενα και σχέσεις: Οι προκλήσεις της Κυριακής Προσευχής.

  3) Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ΔΒΜ "Η ΚΟΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ". Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην κατανόηση της ελληνικής γλώσσας της Αγίας Γραφής εξετάζοντας τα κείμενα γλωσσικά, πολιτισμικά και θεολογικά. Συγχρόνως μελετά ευρύτερα την Κοινή Ελληνιστική γλώσσα, στην οποία έχει γραφεί το βιβλικό κείμενο και η οποία αποτελεί σημαντικό κρίκο μέσα στην αδιάλειπτη συνέχεια της Ελληνικής γλώσσας μέχρι σήμερα.
  Η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ., του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., ώστε εξασφαλίζεται η διεπιστημονική προσέγγιση των κειμένων.

  4) Τη διοργάνωση ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ και ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ για την εμβάθυνση και προώθηση των βιβλικών σπουδών. Διοργανώθηκαν οι εξής στρογγυλές τράπεζες διαλέξεων:
  1. "Διαλέξεις για τον Γνωστικισμό"
  2. "Οι γυναίκες ως διακόνισσες στην πρώτη Εκκλησία
  3. "Vital-DH: The surprising marriage of Digital Humanities and Bioinformatics"
  4. "Κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης. Ιστορία και προοπτικές"

 • • 1 ηλεκτρονικός υπολογιστής

 • Το Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών (Biblical Studies Lab) παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  • Υποστήριξη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των εκπαιδευτικών, διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου.
  • Εκπαίδευση με θεωρητική και πρακτική άσκηση, μέσω προγραμμάτων διά βίου μάθησης και παρεμφερών δράσεων, ειδικευμένων επιστημόνων, επαγγελματιών, δημοσίων λειτουργών και εθελοντών (θεολόγων, φιλολόγων, αρχαιολόγων, ιστορικών, ξεναγών, κληρικών, ψαλτών, κατηχητών κ.ά.) στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως προβλέπεται από τον νόμο και τις δομές του Πανεπιστημίου.
  • Προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους επιστημονικούς κλάδους των Βιβλικών Σπουδών, όπως αυτοί ορίζονται διεθνώς.
  • Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
  • Συνεργασία, κάθε μορφής, με Κέντρα και Ινστιτούτα ερευνών, ακαδημαϊκά και εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Ακαδημίες, Εργαστήρια, Βιβλιοθήκες και με εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια Γλώσσας, Ερμηνείας και Ερμηνευτικής Καινής Διαθήκης

ΔΕΠ

Αθανάσιος Παπαρνάκης, αναπλ. Καθηγητής Βιβλικής Θεολογίας και Ερμηνείας Παλαιάς Διαθήκης

ΔΕΠ

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, αναπλ. Καθηγήτρια Ερμηνείας, Θεολογίας και Ιστορίας χρόνων Καινής Διαθήκης

ΔΕΠ

Ευαγγελία Δάφνη, αναπλ. Καθηγήτρια Παλαιάς Διαθήκης-Μετάφρασης των Εβδομήκοντα

ΔΕΠ

Βασίλειος Τζέρπος, Δρ Εισαγωγής και Ερμηνείας Καινής Διαθήκης

Επιστημονικός Συνεργάτης