Εργαστήριο Αφηγηματικής Έρευνας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τομέας: Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Διευθυντής: Έφη Γιαννοπούλου

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1794/17-06-2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310997445 - Email: yiannopo@enl.auth.gr

  • Το αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου Αφηγηματικής Έρευνας είναι η μελέτη ποικίλων μορφών και τεχνικών αφήγησης σε χώρους έρευνας των  ανθρωπιστικών, κοινωνικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Η ιδέα δημιουργίας του ξεκίνησε ως απάντηση στην κρίση που διέπει διεθνώς τις ανθρωπιστικές επιστήμες και θέτει ως αποστολή του την ανάδειξη του ρόλου της ανθρωπιστικής σκέψης - μέσα από την ενασχόληση με την αφήγηση - στη διαμόρφωση, έκφραση, ανάλυση και επεξεργασία τόσο κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων όσο και επιστημονικών θεωριών και πρακτικών.

    Πρωταρχικός στόχος του εργαστηρίου είναι η σύνδεση του ερευνητικού του έργου με τη σύγχρονη κοινωνία και τα θέματα που την απασχολούν. Μπορεί να εστιάσει σε περιοχές που έχουν αναδειχθεί ως σημαντικές για την ελληνική κοινωνία, και την Μεσόγειο γενικότερα, όπως στη σχέση αφήγησης και πολύ-πολιτισμικών δομών, ιστορικών φαινομένων (π.χ. προσφυγιάς), μέσων επικοινωνίας ή εκπαίδευσης. Παράλληλα, στοχεύει στο να φέρει τα αποτελέσματα της έρευνάς του κοντά στο ευρύτερο κοινό μέσα από πιστοποιημένα εργαστήρια, ειδικά επιμορφωτκά σεμινάρια και εξ αποστάσεως διδασκαλία (μαθήματα μέσω διαδικτύου).

    Δεύτερος σημαντικός στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάδειξη της σχέσης των ανθρωπιστικών επιστημών με τις κοινωνικές και θετικές επιστήμες. Για τον λόγο αυτό, έχει θέσει τη διεπιστημονικότητα και τη διαθεματικότητα ως κεντρικούς άξονες της ερευνητικής του δραστηριότητας, τόσο ως εργαλεία όσο και ως στόχους έρευνας στον χώρο της αφήγησης. Αποσκοπεί στο να προωθήσει και να αναπτύξει συνεργασίες ερευνητικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα ανάμεσα (ενδεικτικά) σε τμήματα γλώσσας και λογοτεχνίας, όπως του Αγγλικού, τέχνης, ιστορίας ή κινηματογράφου και τμήματα παιδαγωγικής, πληροφορικής ή ιατρικής. Μέσα στα πλαίσια αυτού του προσανατολισμού, το Τμήμα Αγγλικής έχει ήδη εκπονήσει ετήσιο ερευνητικό πρόγραμμα με εστίαση στην αφήγηση και τη διεπιστημονικότητα, τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο 2012.

  • Φορητοί και σταθεροί υπολογιστές, προτζέκτορες, συστήματα ήχου

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αικατερίνη Κίτση

ΔΕΠ

Ζωή Δέτση

ΔΕΠ

Φωτεινή Αποστόλου

ΔΕΠ

Τατιανή Ραπατζίκου

ΔΕΠ

Μαρία Σχοινά

ΔΕΠ

Μαρία Ριστάνη

ΕΔΙΠ

Σοφία Εμμανουηλίδου

ΕΔΙΠ

Τάσος Πασχάλης

ΕΤΕΠ

Αικατερίνη Νικολαίδου

ΔΕΠ