Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου

Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Τμήμα: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διευθυντής: Βασίλης Μούγιος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1280, τ. Β΄, 12-4-2017

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310992232 - Email: humanperformancelab@phed.auth.gr

  • Αθλητική διατροφή
  • Αθλητική φυσικοθεραπεία
  • Βιοχημεία της άσκησης
  • Εργοφυσιολογία και Εργομετρία
  • Προπονητική
  • Αέριος χρωματογράφος
  • Δαπεδοεργόμετρα, κυκλοεργόμετρα, κωπηλατοεργόμετρο, χειροεργόμετρο
  • Δερματοπτυχόμετρα
  • Δυναμοδάπεδο
  • Εργοσπιρόμετρα
  • Ηλεκτρομυογράφος, ηλεκτροδιεγέρτης, παλμογράφος
  • Ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης
  • Ισοκινητικά δυναμόμετρα
  • Συσκευή λιπομέτρησης με βιοηλεκτρική εμπέδηση
  • Σύστημα ανάλυσης της κίνησης
  • Σύστημα υδροστατικής ζύγισης
  • Συστήματα ηλεκτροφόρησης και στύπωσης (Western blotting)
  • Υπερκαταψύκτες, φυγοκεντρητές, αναλυτικοί ζυγοί, κλίβανοι
  • Φασματοφωτόμετρο, φωτόμετρο για ενζυμικούς ανοσοπροσδιορισμούς (ELISA)
  • Φορητά καρδιοσυχνόμετρα
  • Αξιολόγηση της αρθρικής κινητικότητας άνω άκρων, κάτω άκρων και κορμού
  • Μέτρηση και αξιολόγηση βιοχημικών παραμέτρων
  • Μέτρηση και αξιολόγηση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας
  • Μέτρηση και αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης και απόδοσης, ηλεκτρομυογραφία
  • Σωματομετρήσεις, λιπομέτρηση

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Βασίλης Μούγιος

ΔΕΠ

Γεώργιος Μαυρομμάτης

ΔΕΠ

Θεοφάνης Σιάτρας

ΔΕΠ

Κοσμάς Χριστούλας

ΔΕΠ

Σεραφείμ Αλεξίου

ΔΕΠ

Χρήστος Γαλαζούλας

ΔΕΠ

Ευγενία Γιαννιτσοπούλου

ΔΕΠ

Γεώργιος Ζαγγελίδης

ΔΕΠ

Δημήτριος Λούπος

ΔΕΠ

Θωμάς Μεταξάς

ΔΕΠ

Σοφία Παπαδοπούλου

ΔΕΠ

Μιλτιάδης Πρώιος

ΔΕΠ

Παναγιώτης Στεφανίδης

ΔΕΠ

Βασιλική Μάνου

ΔΕΠ

Μιχαήλ Πρώιος

ΔΕΠ

Δημήτριος Σκούφας

ΔΕΠ

Νικόλαος Σταυρόπουλος

ΔΕΠ

Ευάγγελος Συκαράς

ΔΕΠ

Δημήτριος Χατζημανουήλ

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Καζακλής

ΕΔΙΠ