Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Νάτσης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942