Εργαστήριο Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Ακτινολογίας, Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής

Διευθυντής: Άννα Καλογερά-Φούντζηλα

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942